ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 27/05/2022 11:29

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್

ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ = 397.20 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್

ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಅನ್ನು ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಅನ್ನು ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ 0 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ನಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1 ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ 397.20 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ದರವು ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಅನ್ನು 382.54 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಅನ್ನು 357.24 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಅನ್ನು 382.54 0 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. 1.27% - ವಾರಕ್ಕೆ ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. 3.83% - ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ (PEN) ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ (IQD) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್

ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ (PEN) ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ (IQD)
1 ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ 397.20 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್
5 ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ 1 986 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್
10 ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ 3 972 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್
25 ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ 9 929.99 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್
50 ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ 19 859.99 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್
100 ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ 39 719.98 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್
250 ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ 99 299.95 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್
500 ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ 198 599.90 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್

3 972 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ನೀವು 10 ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . ನೀವು 25 ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇರಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 9 929.99 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್. ಇಂದು 19 859.99 IQD = 50 PEN. 39 719.98 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 100 ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಇಂದು ನೀಡುತ್ತದೆ 99 299.95 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 250 ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್. ಇಂದು, 198 599.90 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು 500 ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್.

   ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಇಂದು 27 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
27.05.2022 397.199798 3.103677 ↑
26.05.2022 394.096121 1.35006 ↑
25.05.2022 392.746061 1.463411 ↑
24.05.2022 391.282649 0.512803 ↑
23.05.2022 390.769846 -1.439691 ↓

ಇಂದು 27 ಮೇ 2022, 1 ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ = 397.199798 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್. ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ 26 ಮೇ 2022 - 394.096121 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್. 25 ಮೇ 2022, 1 ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 392.746061 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್. ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ 24 ಮೇ 2022 ಗೆ 391.282649 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್. ಕನಿಷ್ಠ ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ನಿಂದ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ವಿನಿಮಯ ದರ 23.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು.

   ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: S/.. ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ರಾಜ್ಯ: ಪೆರು. ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ PEN. ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ನಾಣ್ಯ: centimo.

ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ع.د. ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ರಾಜ್ಯ: ಇರಾಕ್. ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ IQD. ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ನಾಣ್ಯ: ಚಿಕ್ಕವ.