ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 21/05/2022 08:01

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್

ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
10 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ = 1.39 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್

ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಕ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿನಿಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. 1 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 0 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಿನ್ನೆ ರಿಂದ ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಏರುತ್ತದೆ. 1 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನ ಬೆಲೆ ಈಗ 0.14 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 0.14 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 0.14 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 0.14 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಾರದ ಬದಲಾವಣೆ 0.02% ಆಗಿದೆ. -0.01% ವರ್ಷಕ್ಕೆ - ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (XCD) ಗೆ ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ (BHD) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್

ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (XCD) ಗೆ ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ (BHD)
10 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 1.39 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್
50 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 6.97 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್
100 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 13.95 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್
250 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 34.87 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್
500 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 69.75 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್
1 000 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 139.50 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್
2 500 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 348.74 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್
5 000 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 697.48 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್

ನೀವು 1.39 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬಹ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 10 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್. 25 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ನೀವು 3.49 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . 50 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, 6.97 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೀವು 100 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬಹ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 13.95 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್. 250 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 34.87 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್. 500 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 69.75 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. .

   ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಇಂದು 21 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
21.05.2022 0.139496 -1.59 * 10-5
20.05.2022 0.139512 4.44 * 10-6
19.05.2022 0.139508 -1.52 * 10-5
18.05.2022 0.139523 6.66 * 10-6
17.05.2022 0.139516 5.18 * 10-6

ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಈಗ 0.139496 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ 21 ಮೇ 2022 ನಲ್ಲಿ. 20 ಮೇ 2022, 1 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ = 0.139512 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್. 19 ಮೇ 2022, 1 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ = 0.139508 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್. ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಿಂದ ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ದರ 18.05.2022. ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ 17 ಮೇ 2022 ಗೆ 0.139516 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್.

   ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ರಾಜ್ಯ: ಆಂಗ್ವಿಲ್ಲಾ, ಆಂಟಿಗುವ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡ ಗ್ರೆನಾಡಾ, ಡೊಮಿನಿಕ, ಮೋಂಟ್ಸೆರೆಟ್, ಸೇಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆನಡೀನ್ಸ್, ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್, ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ. ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ XCD. ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ب.د. ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ರಾಜ್ಯ: ಬಹ್ರೇನ್. ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ BHD. ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ನಾಣ್ಯ: ಚಿಕ್ಕವ.