ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 21/05/2022 08:27

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ

ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ = 131.92 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ

ಸರಾಸರಿ ವಿನಿಮಯ ದರ. ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಈಗ 131.92 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಇಂದು ವೆಚ್ಚ 131.92 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ. ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ದರವು ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು 132.01 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು 138.34 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು 137.22 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 1.52% - ವಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. -0.07% ತಿಂಗಳಿಗೆ - ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ. -11.58% ವರ್ಷಕ್ಕೆ - ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ (RSD) ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ (IDR) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ

ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ (RSD) ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ (IDR)
1 ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ 131.92 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ
5 ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ 659.62 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ
10 ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ 1 319.24 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ
25 ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ 3 298.10 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ
50 ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ 6 596.19 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ
100 ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ 13 192.38 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ
250 ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ 32 980.96 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ
500 ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ 65 961.92 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ

ಇಂದು 1 319.24 IDR = 10 RSD. 25 ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 3 298.10 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. 50 ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಗಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 6 596.19 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ. ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಈಗ ನೀಡುತ್ತದೆ 13 192.38 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 100 ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್. ಇಂದು 32 980.96 IDR = 250 RSD. 65 961.92 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ನೀವು 500 ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. .

   ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು 21 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
21.05.2022 131.923841 0.005458 ↑
20.05.2022 131.918382 0.622754 ↑
19.05.2022 131.295628 -0.090171 ↓
18.05.2022 131.3858 1.278874 ↑
17.05.2022 130.106925 0.336171 ↑

21 ಮೇ 2022, 1 ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 131.923841 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ. 20 ಮೇ 2022, 1 ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ = 131.918382 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ. 19 ಮೇ 2022, 1 ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ = 131.295628 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ. 18 ಮೇ 2022, 1 ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 131.3858 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ. ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿ 17 ಮೇ 2022 ಗೆ 130.106925 ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ.

   ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: din дин. ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ರಾಜ್ಯ: ಸರ್ಬಿಯಾದ. ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ RSD. ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ನಾಣ್ಯ: ಪ್ಯಾರಾ.

ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Rp. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ IDR. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ: ಸೇನ್.