ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 22/05/2022 22:10

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ

ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ನಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ = 1.25 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ

ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಕ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿನಿಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. 1 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ 0 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಇಂದು ವೆಚ್ಚ 1.25 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ. ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ದರವು ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು 1.42 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು 1.27 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು 1.42 0 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. -2.38% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು -11.64%.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ (SHP) ಗೆ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ (PAB) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ

ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ (SHP) ಗೆ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ (PAB)
1 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ 1.25 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ
5 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ 6.27 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ
10 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ 12.53 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ
25 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ 31.33 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ
50 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ 62.67 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ
100 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ 125.34 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ
250 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ 313.35 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ
500 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ 626.69 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ

ನೀವು 10 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪನಾಮ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 12.53 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ. 25 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 31.33 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . ನೀವು 62.67 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪನಾಮ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 50 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್. 100 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 125.34 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು, 313.35 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಅನ್ನು 250 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್. ಇಂದು 500 SHP = 626.69 PAB.

   ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಇಂದು 22 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
23.05.2022 1.253383 0.004533 ↑
22.05.2022 1.248849 -
21.05.2022 1.248849 0.003116 ↑
20.05.2022 1.245733 0.011222 ↑
19.05.2022 1.234512 -0.014205 ↓

ಇಂದು 23 ಮೇ 2022, 1 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ = 1.253383 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ. 22 ಮೇ 2022, 1 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 1.248849 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ. ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ನಲ್ಲಿ 21 ಮೇ 2022 ಗೆ 1.248849 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ. ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ನಲ್ಲಿ 20 ಮೇ 2022 ಗೆ 1.245733 ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ SHP / PAB ವಿನಿಮಯ ದರ 19.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು.

   ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: £ (₤). ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ರಾಜ್ಯ: ಅಸೆನ್ಶನ್ ದ್ವೀಪ, ಸೈಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ, ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಡ ಕುನ್ಹ. ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ SHP. ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ನಾಣ್ಯ: ಪೆನ್ನಿ.

ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: B/.. ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ರಾಜ್ಯ: ಪನಾಮ. ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ PAB. ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ನಾಣ್ಯ: centesimo.