ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 24/05/2022 17:35

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್

ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ = 4.40 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್

ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. ಕರೆನ್ಸಿ ದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ 0 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಗೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ದರವು ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು 0 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು 0 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು 0 0 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿನಿಮಯ ದರದ ಚಾರ್ಟ್ ಪುಟದಲ್ಲಿದೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು 0% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 0% - ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ (SHP) ಗೆ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ (TMT) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್

ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ (SHP) ಗೆ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ (TMT)
1 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ 4.40 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್
5 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ 22.01 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್
10 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ 44.01 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್
25 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ 110.04 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್
50 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ 220.07 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್
100 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ 440.14 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್
250 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ 1 100.35 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್
500 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ 2 200.70 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್

10 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 44.01 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್. ಇಂದು, 25 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು 110.04 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್. ನೀವು 50 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 220.07 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್. 100 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 440.14 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . 250 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 1 100.35 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . ನೀವು 2 200.70 ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 500 ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್.

   ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ವಿನಿಮಯ ದರ
   ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಮತ್ತು ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: £ (₤). ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ರಾಜ್ಯ: ಅಸೆನ್ಶನ್ ದ್ವೀಪ, ಸೈಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ, ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಡ ಕುನ್ಹ. ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ SHP. ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ನಾಣ್ಯ: ಪೆನ್ನಿ.

ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ರಾಜ್ಯ: ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್. ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ TMT. ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ನಾಣ್ಯ: tenesi.