ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 25/05/2022 13:15

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ

ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ನಲ್ಲಿ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ = 1.52 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ

ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ 1.52 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಆಗಿದೆ. 1 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ 0 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ದರವು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 1.41 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 1.56 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 1.39 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವಾರದಲ್ಲಿ, ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -1.72% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು 7.26% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ (SCR) ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ (MXN) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ

ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ (SCR) ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ (MXN)
1 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ 1.52 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ
5 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ 7.58 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ
10 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ 15.16 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ
25 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ 37.89 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ
50 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ 75.79 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ
100 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ 151.57 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ
250 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ 378.94 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ
500 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ 757.87 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ

ನೀವು 15.16 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 10 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ. ಇಂದು, 25 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 37.89 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ. ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಈಗ ನೀಡುತ್ತದೆ 75.79 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 50 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ. ಇಂದು 151.57 MXN = 100 SCR. 378.94 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗಾಗಿ ನೀವು 250 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . ಇಂದು, 757.87 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಅನ್ನು 500 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ.

   ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಇಂದು 25 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
25.05.2022 1.515743 -0.001827 ↓
24.05.2022 1.51757 -0.016559 ↓
23.05.2022 1.534128 -0.00479 ↓
22.05.2022 1.538918 -
21.05.2022 1.538918 0.011636 ↑

ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ನಲ್ಲಿ 25 ಮೇ 2022 ಗೆ 1.515743 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ. ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ 24 ಮೇ 2022 - 1.51757 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ. ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ನಲ್ಲಿ 23 ಮೇ 2022 ಗೆ 1.534128 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ. 22 ಮೇ 2022, 1 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 1.538918 ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನಿಂದ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ದರ 25.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು.

   ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₨. ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ: ಸೇಶೆಲ್ಸ್. ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ SCR. ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ರಾಜ್ಯ: ಮೆಕ್ಸಿಕೋ. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ MXN. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ನಾಣ್ಯ: ನೂರನೆ ಒಂದು ಭಾಗ.