ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 22/05/2022 23:19

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ = 44.72 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ 44.72 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ 0 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 1 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನ ಬೆಲೆ ಈಗ 44.72 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 42.50 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 42.77 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 35.22 0 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 3.17% ವಾರಕ್ಕೆ - ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ. ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 11.58%. 26.97% - ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ (SCR) ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (SOS) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ (SCR) ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (SOS)
1 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ 44.72 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
5 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ 223.58 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
10 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ 447.17 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
25 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ 1 117.92 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
50 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ 2 235.83 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
100 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ 4 471.67 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
250 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ 11 179.17 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
500 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ 22 358.34 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ನೀವು 10 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸೊಮಾಲಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 447.17 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಇಂದು 25 SCR = 1 117.92 SOS. 2 235.83 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 50 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . 100 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ನೀವು 4 471.67 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . ನೀವು 11 179.17 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸೊಮಾಲಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 250 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ. 500 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, 22 358.34 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

   ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂದು 22 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
23.05.2022 44.716673 -0.519781 ↓
22.05.2022 45.236454 -
21.05.2022 45.236454 0.872523 ↑
20.05.2022 44.363931 -0.26515 ↓
19.05.2022 44.629081 -0.154316 ↓

ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 23 ಮೇ 2022 ಗೆ 44.716673 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 22 ಮೇ 2022 ಗೆ 45.236454 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. 21 ಮೇ 2022, 1 ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 45.236454 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ SCR / SOS ವಿನಿಮಯ ದರ 22.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ SCR / SOS ದರ 20.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು.

   ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₨. ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ: ಸೇಶೆಲ್ಸ್. ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ SCR. ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Sh. ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯ: ಸೊಮಾಲಿಯಾ. ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ SOS. ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.