ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 06/07/2022 03:37

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ

ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ನಲ್ಲಿ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ = 57.38 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ

ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಈಗ 57.38 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಆಗಿದೆ. 1 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ 0 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ದರವು ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 56.81 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 54.42 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 55.21 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. 1% - ವಾರಕ್ಕೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. 5.43% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. 7.45% ವರ್ಷಕ್ಕೆ - ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ (SBD) ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ (KZT) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ

ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ (SBD) ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ (KZT)
1 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ 57.38 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ
5 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ 286.90 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ
10 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ 573.79 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ
25 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ 1 434.48 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ
50 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ 2 868.95 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ
100 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ 5 737.91 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ
250 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ 14 344.77 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ
500 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ 28 689.53 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ

10 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 573.79 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . ಇಂದು, 1 434.48 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಅನ್ನು 25 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್. ಇಂದು, 2 868.95 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಅನ್ನು 50 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್. ಇಂದು, 5 737.91 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಅನ್ನು 100 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್. ನೀವು 250 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 14 344.77 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ. ಇಂದು, 28 689.53 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಅನ್ನು 500 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್.

   ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಇಂದು 06 ಜುಲೈ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
06.07.2022 58.436467 -0.820893 ↓
05.07.2022 59.257361 1.368068 ↑
04.07.2022 57.889293 -3.001771 ↓
03.07.2022 60.891064 -0.75824 ↓
02.07.2022 61.649304 2.089455 ↑

6 ಜುಲೈ 2022, 1 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ = 58.436467 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ನಲ್ಲಿ 5 ಜುಲೈ 2022 ಗೆ 59.257361 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ 4 ಜುಲೈ 2022 - 57.889293 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ SBD / KZT ದರ 02.07.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು. 2 ಜುಲೈ 2022, 1 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ = 61.649304 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ.

   ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ರಾಜ್ಯ: ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ SBD. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: 〒. ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯ: ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ KZT. ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ನಾಣ್ಯ: tiyn.