ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 18/05/2022 19:09

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ

ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ನಲ್ಲಿ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ = 495.40 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ

ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. 1 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಈಗ 495.40 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಇಂದು ವೆಚ್ಚ 495.40 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ದರವು ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 506.65 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 473.67 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 473.67 0 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು -2.22%. 4.59% - ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ (SBD) ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ (MGA) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ

ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ (SBD) ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ (MGA)
1 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ 495.40 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ
5 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ 2 476.98 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ
10 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ 4 953.95 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ
25 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ 12 384.88 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ
50 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ 24 769.76 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ
100 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ 49 539.51 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ
250 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ 123 848.78 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ
500 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ 247 697.57 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ

10 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 4 953.95 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ. ನೀವು 12 384.88 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 25 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್. 24 769.76 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ನೀವು 50 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಈಗ ನೀಡುತ್ತದೆ 49 539.51 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 100 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್. 250 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, 123 848.78 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 500 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 247 697.57 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. .

   ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಇಂದು 18 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
18.05.2022 495.395136 3.308939 ↑
17.05.2022 492.086197 -4.77977 ↓
16.05.2022 496.865967 5.406279 ↑
15.05.2022 491.459688 -
14.05.2022 491.459688 -9.065473 ↓

ಇಂದು 500 SBD = 495.395136 MGA. 17 ಮೇ 2022, 1 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ = 492.086197 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ 16 ಮೇ 2022 - 496.865967 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ. 15 ಮೇ 2022, 1 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 491.459688 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ನಿಂದ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ದರ ನಲ್ಲಿ 15.05.2022.

   ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ರಾಜ್ಯ: ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ SBD. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ರಾಜ್ಯ: ಮಡಗಾಸ್ಕರ್. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ MGA. ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ನಾಣ್ಯ: iraimbilanja.