ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 25/05/2022 13:26

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
100 000 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ = 8.37 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿನಿಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ. 1 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಈಗ 8.37 * 10-5 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಆಗಿದೆ. 1 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ 0 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ನೀವು ಈಗ 8.37 * 10-5 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 8.6 * 10-5 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 9.05 * 10-5 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 0.000145 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವಾರದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -2.72% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. -7.48% ತಿಂಗಳಿಗೆ - ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ. -36.74% - ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ (LKR) ಗೆ ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento (CLF) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ (LKR) ಗೆ ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento (CLF)
100 000 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ 8.37 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento
500 000 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ 41.85 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento
1 000 000 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ 83.70 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento
2 500 000 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ 209.24 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento
5 000 000 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ 418.48 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento
10 000 000 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ 836.97 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento
25 000 000 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ 2 092.42 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento
50 000 000 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ 4 184.83 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento

ಇಂದು, 0.000837 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಅನ್ನು 10 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ. ನೀವು 0.002092 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಚಿಲಿ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 25 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ. ನೀವು 50 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಚಿಲಿ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 0.004185 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento. ನೀವು 0.00837 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಚಿಲಿ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 100 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ. 0.020924 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಗೆ ನೀವು 250 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . 500 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗಾಗಿ ನೀವು 0.041848 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. .

   ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ವಿನಿಮಯ ದರ

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಇಂದು 25 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
25.05.2022 8.37 * 10-5 1.42 * 10-7
24.05.2022 8.36 * 10-5 -1.78 * 10-6
23.05.2022 8.53 * 10-5 1.37 * 10-8
22.05.2022 8.53 * 10-5 -
21.05.2022 8.53 * 10-5 1.06 * 10-6

ಇಂದು 500 LKR = 8.37 * 10-5 CLF. 24 ಮೇ 2022, 1 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 8.36 * 10-5 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento 23 ಮೇ 2022 - 8.53 * 10-5 ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ LKR / CLF ವಿನಿಮಯ ದರ 23.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ LKR / CLF ದರ 24.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು.

   ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Rs. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ LKR. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ರಾಜ್ಯ: ಚಿಲಿ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ CLF. ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ನಾಣ್ಯ: ನೂರನೆ ಒಂದು ಭಾಗ.