ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 27/05/2022 11:39

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
100 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ = 9.95 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ 0.099479 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗೆ ಏರಿತು. 1 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ನೀವು ಈಗ 0.099479 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 0.10 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 0.18 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 0.20 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. -1.19% ವಾರಕ್ಕೆ - ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು -4.17%.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ (LKR) ಗೆ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ (NIO) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ (LKR) ಗೆ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ (NIO)
100 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ 9.95 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ
500 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ 49.74 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ
1 000 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ 99.48 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ
2 500 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ 248.70 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ
5 000 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ 497.40 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ
10 000 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ 994.79 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ
25 000 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ 2 486.99 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ
50 000 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ 4 973.97 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ

0.99 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗಾಗಿ ನೀವು 10 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . ಇಂದು, 2.49 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಅನ್ನು 25 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ. 50 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ನೀವು 4.97 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . ಇಂದು, 9.95 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಅನ್ನು 100 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ. 250 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 24.87 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ. ಇಂದು, 49.74 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಅನ್ನು 500 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ.

   ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಇಂದು 27 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
27.05.2022 0.099479 -0.000102 ↓
26.05.2022 0.099581 5.51 * 10-5
25.05.2022 0.099526 -1.71 * 10-5
24.05.2022 0.099543 -0.001404 ↓
23.05.2022 0.100947 0.000272 ↑

ಇಂದು 27 ಮೇ 2022, 1 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.099479 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ. 26 ಮೇ 2022, 1 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ = 0.099581 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ. 25 ಮೇ 2022, 1 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ = 0.099526 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ನಿಂದ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ದರ ನಲ್ಲಿ 23.05.2022. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ 23 ಮೇ 2022 - 0.100947 ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ.

   ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Rs. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ LKR. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: C$. ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ರಾಜ್ಯ: ನಿಕರಾಗುವಾ. ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ NIO. ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ನಾಣ್ಯ: ನೂರನೆ ಒಂದು ಭಾಗ.