ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 27/05/2022 02:23

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ

ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ನಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
100 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ = 9.66 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ

ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. ವಿನಿಮಯ ದರದ ಮಾಹಿತಿಯು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಈಗ 0.096577 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಆಗಿದೆ. ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ನಿನ್ನೆ ರಿಂದ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಏರುತ್ತದೆ. 1 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ನೀವು ಈಗ 0.096577 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 0.097716 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 0.11 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 0.088459 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ವಾರದ ಬದಲಾವಣೆ -1.17% ಆಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -6.51% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. -18.44% ವರ್ಷಕ್ಕೆ - ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ (TWD) ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ (GEL) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ

ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ (TWD) ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ (GEL)
100 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ 9.66 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
500 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ 48.29 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
1 000 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ 96.58 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
2 500 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ 241.44 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
5 000 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ 482.89 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
10 000 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ 965.77 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
25 000 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ 2 414.43 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
50 000 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ 4 828.86 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ

ಇಂದು, 10 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 0.97 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ. 25 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 2.41 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ. 50 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, 4.83 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೀವು 9.66 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 100 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್. ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಈಗ ನೀಡುತ್ತದೆ 24.14 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 250 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್. ಇಂದು, 48.29 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಅನ್ನು 500 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್.

   ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ವಿನಿಮಯ ದರ

ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಇಂದು 27 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
27.05.2022 0.096577 0.000181 ↑
26.05.2022 0.096397 -0.00021 ↓
25.05.2022 0.096607 -0.000896 ↓
24.05.2022 0.097503 -0.000358 ↓
23.05.2022 0.097861 0.000145 ↑

ಇಂದು 500 TWD = 0.096577 GEL. ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ 26 ಮೇ 2022 - 0.096397 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ. 25 ಮೇ 2022, 1 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ = 0.096607 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ TWD / GEL ವಿನಿಮಯ ದರ 23.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು. ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ನಿಂದ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ದರ ನಲ್ಲಿ 26.05.2022.

   ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ರಾಜ್ಯ: ತೈವಾನ್. ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ TWD. ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ლ. ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ರಾಜ್ಯ: ಜಾರ್ಜಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಒಸ್ಸೆಶಿಯ. ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ GEL. ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ನಾಣ್ಯ: Tetri.