ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 28/05/2022 19:17

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ

ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ನಲ್ಲಿ ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ = 313.81 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ

ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಕ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿನಿಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ವಿನಿಮಯ ದರದ ಮಾಹಿತಿಯು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ 0 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ನಿನ್ನೆ ರಿಂದ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಏರುತ್ತದೆ. ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಇಂದು ವೆಚ್ಚ 313.81 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಅನ್ನು 313.92 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಅನ್ನು 351.76 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಅನ್ನು 322.37 0 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 1.23% ವಾರಕ್ಕೆ - ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -0.03% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -2.66% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ (TJS) ಗೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ (COP) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ

ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ (TJS) ಗೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ (COP)
1 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ 313.81 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ
5 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ 1 569.05 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ
10 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ 3 138.11 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ
25 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ 7 845.27 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ
50 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ 15 690.55 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ
100 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ 31 381.10 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ
250 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ 78 452.74 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ
500 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ 156 905.48 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ

ನೀವು 10 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 3 138.11 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ. ಇಂದು 25 TJS = 7 845.27 COP. ಇಂದು, 50 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಅನ್ನು 15 690.55 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ. ನೀವು 31 381.10 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 100 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ. 78 452.74 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ನೀವು 250 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . 500 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 156 905.48 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ.

   ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ವಿನಿಮಯ ದರ

ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಇಂದು 28 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
28.05.2022 343.640805 25.217508 ↑
27.05.2022 318.423297 -6.248296 ↓
26.05.2022 324.671593 -11.636753 ↓
25.05.2022 336.308346 12.727701 ↑
24.05.2022 323.580644 16.675474 ↑

ಇಂದು 28 ಮೇ 2022, 1 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ = 343.640805 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ. ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ 27 ಮೇ 2022 - 318.423297 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ. 26 ಮೇ 2022, 1 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 324.671593 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ. ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ TJS / COP ದರ 28.05.2022. ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ 24 ಮೇ 2022 - 323.580644 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ.

   ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ЅМ. ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ರಾಜ್ಯ: ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್. ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ TJS. ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ನಾಣ್ಯ: ದಿರಾಮ್.

ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ರಾಜ್ಯ: ಕೊಲಂಬಿಯಾ. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ COP. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ನಾಣ್ಯ: ನೂರನೆ ಒಂದು ಭಾಗ.