ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 25/05/2022 13:20

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್

ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 000 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ = 1.44 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್

ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ. ವಿನಿಮಯ ದರದ ಮಾಹಿತಿಯು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 0 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದರವು ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು 0.001447 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು 0.001404 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು 0.001397 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ವಾರದ ಬದಲಾವಣೆ -0.15% ಆಗಿದೆ. 2.89% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. 3.1% - ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (TZS) ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ (ILS) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್

ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (TZS) ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ (ILS)
1 000 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 1.44 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್
5 000 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 7.22 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್
10 000 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 14.45 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್
25 000 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 36.12 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್
50 000 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 72.25 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್
100 000 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 144.49 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್
250 000 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 361.23 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್
500 000 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 722.46 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್

ನೀವು 0.014449 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 10 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಇಂದು, 25 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು 0.036123 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್. 0.072246 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 50 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . 100 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, 0.14 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಂದು, 250 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು 0.36 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್. ಇಂದು, 500 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು 0.72 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್.

   ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಇಂದು 25 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
25.05.2022 0.001445 9.37 * 10-6
24.05.2022 0.001436 -7.84 * 10-6
23.05.2022 0.001443 -1.54 * 10-6
22.05.2022 0.001445 -
21.05.2022 0.001445 -7.73 * 10-6

ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ 25 ಮೇ 2022 - 0.001445 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್. ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ 24 ಮೇ 2022 - 0.001436 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್. ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ 23 ಮೇ 2022 - 0.001443 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್. 22 ಮೇ 2022, 1 ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.001445 ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್. ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಿಂದ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ನಲ್ಲಿನ ವಿನಿಮಯ ದರ 24.05.2022.

   ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Sh. ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯ: ಟಾಂಜಾನಿಯಾ. ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ TZS. ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₪. ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ರಾಜ್ಯ: ಇಸ್ರೇಲ್, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್. ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ ILS. ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ನಾಣ್ಯ: ಅಗೋರಾ.