ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 25/06/2022 13:10

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM

ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ನಲ್ಲಿ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
10 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ = 1.12 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM

ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ಮುಕ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿನಿಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. 1 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 0.11 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಆಗಿದೆ. ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಿನ್ನೆ ರಿಂದ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದರವು ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು 0.12 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು 0.13 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು 0.14 0 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವಾರದಲ್ಲಿ, ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -2.72% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. -15.05% ತಿಂಗಳಿಗೆ - ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (UGX) ಗೆ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM (AMD) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM

ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (UGX) ಗೆ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM (AMD)
10 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 1.12 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM
50 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 5.60 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM
100 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 11.19 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM
250 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 27.98 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM
500 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 55.97 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM
1 000 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 111.93 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM
2 500 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 279.83 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM
5 000 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 559.66 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM

ಇಂದು, 1.12 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಅನ್ನು 10 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಇಂದು 25 UGX = 2.80 AMD. 50 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 5.60 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM. 100 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, 11.19 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಂದು 27.98 AMD = 250 UGX. ನೀವು 500 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅರ್ಮೇನಿಯ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 55.97 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM.

   ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ವಿನಿಮಯ ದರ

ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಇಂದು 25 ಜೂನ್ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
25.06.2022 0.110543 -0.001049 ↓
24.06.2022 0.111592 -0.00221 ↓
23.06.2022 0.113802 0.004111 ↑
22.06.2022 0.109691 -0.000333 ↓
21.06.2022 0.110023 -0.003499 ↓

25 ಜೂನ್ 2022, 1 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ = 0.110543 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM. 24 ಜೂನ್ 2022, 1 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.111592 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM. ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM 23 ಜೂನ್ 2022 - 0.113802 ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM. ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ UGX / AMD ದರ 23.06.2022. ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ UGX / AMD ದರ 22.06.2022.

   ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Sh. ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯ: ಉಗಾಂಡಾ. ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ UGX. ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: դր.. ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ರಾಜ್ಯ: ಅರ್ಮೇನಿಯ, ನ್ಯಾರ್ಗೊನೊ-ಕರಾಬಖ್. ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ AMD. ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ನಾಣ್ಯ: Luma.