ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 28/05/2022 08:45

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಗೆ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಗೆ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ = 92.65 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಅನ್ನು ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿನಿಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಅನ್ನು ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. 1 ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ 0 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ದರವು ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಗೆ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಅನ್ನು 90.42 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಅನ್ನು 107.32 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಅನ್ನು 80.99 0 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಾರದ ಬದಲಾವಣೆ 2.46% ಆಗಿದೆ. 6.41% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ (UYU) ಗೆ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (UGX) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ (UYU) ಗೆ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (UGX)
1 ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ 92.65 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
5 ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ 463.23 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
10 ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ 926.47 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
25 ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ 2 316.16 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
50 ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ 4 632.33 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
100 ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ 9 264.65 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
250 ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ 23 161.63 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
500 ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ 46 323.25 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

926.47 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 10 ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . 2 316.16 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 25 ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . ಇಂದು, 50 ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಅನ್ನು 4 632.33 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. 100 ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಗಾಗಿ ನೀವು 9 264.65 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . 250 ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಗಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 23 161.63 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ನೀವು 500 ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಉಗಾಂಡಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 46 323.25 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್.

   ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಗೆ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಗೆ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂದು 28 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
28.05.2022 92.646506 0.387767 ↑
27.05.2022 92.258739 0.643609 ↑
26.05.2022 91.61513 0.326394 ↑
25.05.2022 91.288736 0.285566 ↑
24.05.2022 91.00317 0.593253 ↑

ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಗೆ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಗ 92.646506 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 28 ಮೇ 2022 ನಲ್ಲಿ. ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಗೆ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 27 ಮೇ 2022 ಗೆ 92.258739 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. 26 ಮೇ 2022, 1 ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ = 91.61513 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. 25 ಮೇ 2022, 1 ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ = 91.288736 ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ UYU / UGX ವಿನಿಮಯ ದರ 24.05.2022.

   ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಗೆ ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಮತ್ತು ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ರಾಜ್ಯ: ಉರುಗ್ವೆ. ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ UYU. ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ನಾಣ್ಯ: centesimo.

ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Sh. ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯ: ಉಗಾಂಡಾ. ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ UGX. ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.