ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 20/05/2022 22:28

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
10 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ = 1.98 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಅನ್ನು ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಅನ್ನು ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ 0 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. 1 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ನ ಬೆಲೆ ಈಗ 0.20 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ದರವು ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಅನ್ನು 0.20 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಅನ್ನು 0.20 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಅನ್ನು 0.20 0 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. -0.28% - ವಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. -0.21% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. -0.04% - ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ (KPW) ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ (DJF) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ (KPW) ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ (DJF)
10 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ 1.98 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
50 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ 9.89 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
100 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ 19.78 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
250 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ 49.44 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
500 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ 98.89 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
1 000 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ 197.78 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
2 500 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ 494.44 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
5 000 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ 988.89 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್

ಇಂದು, ನೀವು 10 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಅನ್ನು 1.98 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್. ಇಂದು, ನೀವು 25 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಅನ್ನು 4.94 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್. ನೀವು 9.89 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಜಿಬೂಟಿ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 50 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್. ನೀವು 19.78 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಜಿಬೂಟಿ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 100 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್. ಇಂದು, 49.44 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 250 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್. ಇಂದು, 98.89 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 500 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್.

   ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಇಂದು 20 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
21.05.2022 0.197778 -0.000127 ↓
20.05.2022 0.197904 8.21 * 10-5
19.05.2022 0.197822 0.000214 ↑
18.05.2022 0.197609 0.000192 ↑
17.05.2022 0.197417 2.57 * 10-5

ಇಂದು 0.197778 DJF = 500 KPW. 20 ಮೇ 2022, 1 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.197904 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 19 ಮೇ 2022 - 0.197822 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್. ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ KPW / DJF ದರ 20.05.2022. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ KPW / DJF ದರ 17.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು.

   ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಮತ್ತು ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₩. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ರಾಜ್ಯ: ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ KPW. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ನಾಣ್ಯ: ಚಾನ್.

ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Fr. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯ: ಜಿಬೂಟಿ. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ DJF. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಾಣ್ಯ: centime.