ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 24/05/2022 22:08

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
100 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ = 4.83 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಅನ್ನು ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಅನ್ನು ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಅನ್ನು ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. 1 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಈಗ 0.048334 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ 0 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ದರವು ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಅನ್ನು 0.048049 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಅನ್ನು 0.0395 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಅನ್ನು 0.038679 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು 0.59% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 7.54%.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ (KPW) ಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ (MUR) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ (KPW) ಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ (MUR)
100 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ 4.83 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ
500 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ 24.17 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ
1 000 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ 48.33 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ
2 500 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ 120.83 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ
5 000 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ 241.67 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ
10 000 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ 483.34 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ
25 000 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ 1 208.35 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ
50 000 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ 2 416.70 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ

ನೀವು 0.48 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮಾರಿಷಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 10 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್. 25 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 1.21 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . 50 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, 2.42 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಂದು, 100 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಅನ್ನು 4.83 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ. ನೀವು 250 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮಾರಿಷಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 12.08 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ. 24.17 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗಾಗಿ ನೀವು 500 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. .

   ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು 24 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
25.05.2022 0.048334 0.000106 ↑
24.05.2022 0.048228 0.000428 ↑
23.05.2022 0.0478 -8.88 * 10-5
22.05.2022 0.047889 -
21.05.2022 0.047889 -0.00022 ↓

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಈಗ 0.048334 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ 25 ಮೇ 2022 ನಲ್ಲಿ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿ 24 ಮೇ 2022 ಗೆ 0.048228 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿ 23 ಮೇ 2022 ಗೆ 0.0478 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ. ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ KPW / MUR ವಿನಿಮಯ ದರ 25.05.2022. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ KPW / MUR ದರ 23.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು.

   ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₩. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ರಾಜ್ಯ: ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ KPW. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ನಾಣ್ಯ: ಚಾನ್.

ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₨. ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ: ಮಾರಿಷಸ್. ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ MUR. ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.