ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 18/05/2022 18:50

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್

ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
10 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ = 7.11 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್

ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಈಗ 0.71 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ 0 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. 1 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ನ ಬೆಲೆ ಈಗ 0.71 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಅನ್ನು 0.72 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಅನ್ನು 0.71 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಅನ್ನು 0.71 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ, ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -0.31% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -0.49% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ (YER) ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ (DJF) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್

ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ (YER) ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ (DJF)
10 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ 7.11 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
50 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ 35.53 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
100 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ 71.07 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
250 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ 177.67 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
500 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ 355.34 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
1 000 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ 710.68 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
2 500 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ 1 776.70 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್
5 000 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ 3 553.40 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್

ನೀವು 7.11 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಜಿಬೂಟಿ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 10 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್. ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಈಗ ನೀಡುತ್ತದೆ 17.77 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 25 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್. ಇಂದು, ನೀವು 50 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಅನ್ನು 35.53 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್. ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಇಂದು ನೀಡುತ್ತದೆ 71.07 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 100 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್. 250 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 177.67 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್. 355.34 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 500 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. .

   ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಇಂದು 18 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
18.05.2022 0.710681 0.000833 ↑
17.05.2022 0.709848 -4.95 * 10-5
16.05.2022 0.709897 -0.003389 ↓
15.05.2022 0.713287 -
14.05.2022 0.713287 -0.002035 ↓

ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ 18 ಮೇ 2022 ಗೆ 0.710681 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್. 17 ಮೇ 2022, 1 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.709848 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್. 16 ಮೇ 2022, 1 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.709897 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ YER / DJF ವಿನಿಮಯ ದರ 15.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು. 14 ಮೇ 2022, 1 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.713287 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್.

   ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಮತ್ತು ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ﷼. ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ರಾಜ್ಯ: ಯೆಮೆನ್. ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ YER. ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ನಾಣ್ಯ: ಚಿಕ್ಕವ.

ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Fr. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯ: ಜಿಬೂಟಿ. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ DJF. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಾಣ್ಯ: centime.