ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ

ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ (ಮೇ 2008)

ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ 1993 ತನಕ 2017. ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಚಾರ್ಟ್ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ (ಮೇ 2008).

ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ ಫಾರ್ ಮೇ 2008 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ.
ದಿನಗಳ ಕರೆನ್ಸಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇತಿಹಾಸ.

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ
 
<< < ಆಗಸ್ಟ್ 2008 ಜುಲೈ 2008 ಜೂನ್ 2008 ಮೇ 2008 ಏಪ್ರಿಲ್ 2008 ಮಾರ್ಚ್ 2008 ಫೆಬ್ರವರಿ 2008 > >>
ದಿನಾಂಕ ದರ
31.05.2008 3.453744
30.05.2008 3.396390
29.05.2008 3.397120
28.05.2008 3.397120
27.05.2008 3.450524
26.05.2008 3.497602
25.05.2008 3.514711
24.05.2008 3.466622
23.05.2008 3.487709
22.05.2008 3.487709
21.05.2008 3.487709
20.05.2008 3.490497
19.05.2008 3.464754
18.05.2008 3.443878
17.05.2008 3.395412
16.05.2008 3.383712
15.05.2008 3.383712
14.05.2008 3.383712
13.05.2008 3.431768
12.05.2008 3.417124
11.05.2008 3.398320
10.05.2008 3.455885
09.05.2008 3.434609
08.05.2008 3.434609
07.05.2008 3.434609
06.05.2008 3.426667
05.05.2008 3.367493
04.05.2008 3.394812
03.05.2008 3.407567
02.05.2008 3.404765
01.05.2008 3.404765