ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ

ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ (ಜೂನ್ 2008)

ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ 1993 ತನಕ 2017. ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಚಾರ್ಟ್ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ (ಜೂನ್ 2008).

ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ ಫಾರ್ ಜೂನ್ 2008 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ.
ದಿನಗಳ ಕರೆನ್ಸಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇತಿಹಾಸ.

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ
 
<< < ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2008 ಆಗಸ್ಟ್ 2008 ಜುಲೈ 2008 ಜೂನ್ 2008 ಮೇ 2008 ಏಪ್ರಿಲ್ 2008 ಮಾರ್ಚ್ 2008 > >>
ದಿನಾಂಕ ದರ
30.06.2008 3.573306
29.06.2008 3.597592
28.06.2008 3.586920
27.06.2008 3.610293
26.06.2008 3.610293
25.06.2008 3.610293
24.06.2008 3.578854
23.06.2008 3.636153
22.06.2008 3.639345
21.06.2008 3.626413
20.06.2008 3.612836
19.06.2008 3.612836
18.06.2008 3.612836
17.06.2008 3.641987
16.06.2008 3.660376
15.06.2008 3.621800
14.06.2008 3.662147
13.06.2008 3.656559
12.06.2008 3.656559
11.06.2008 3.656559
10.06.2008 3.591804
09.06.2008 3.584903
08.06.2008 3.599630
07.06.2008 3.561447
06.06.2008 3.543669
05.06.2008 3.543669
04.06.2008 3.543669
03.06.2008 3.505364
02.06.2008 3.481627
01.06.2008 3.479742