ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ

ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2008)

ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ 1993 ತನಕ 2017. ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಚಾರ್ಟ್ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2008).

ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ ಫಾರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2008 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ.
ದಿನಗಳ ಕರೆನ್ಸಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇತಿಹಾಸ.

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಲಿಲಂಗೆನಿ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ
 
<< < ಡಿಸೆಂಬರ್ 2008 ನವೆಂಬರ್ 2008 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2008 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2008 ಆಗಸ್ಟ್ 2008 ಜುಲೈ 2008 ಜೂನ್ 2008 > >>
ದಿನಾಂಕ ದರ
30.09.2008 3.426742
29.09.2008 3.410163
28.09.2008 3.427505
27.09.2008 3.398910
26.09.2008 3.436354
25.09.2008 3.436354
24.09.2008 3.436354
23.09.2008 3.413956
22.09.2008 3.428852
21.09.2008 3.372960
20.09.2008 3.320465
19.09.2008 3.314907
18.09.2008 3.314907
17.09.2008 3.314907
16.09.2008 3.398549
15.09.2008 3.361413
14.09.2008 3.372616
13.09.2008 3.351445
12.09.2008 3.336890
11.09.2008 3.336890
10.09.2008 3.336890
09.09.2008 3.364134
08.09.2008 3.305002
07.09.2008 3.250345
06.09.2008 3.251485
05.09.2008 3.249268
04.09.2008 3.249268
03.09.2008 3.249268
02.09.2008 3.264550
01.09.2008 3.271383