ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. ಯಾವುದೇ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರಿವರ್ತನೆ.
ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿಶ್ವ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. ಮನಿ ಪರಿವರ್ತಕ.

ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ (INR):
ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಯುರೋ   ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಯೆನ್  
ಯುರೋ (EUR):
ಯುರೋ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಯುರೋ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಯುರೋ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಯುರೋ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಯುರೋ ಗೆ ಯೆನ್  
ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (USD):
ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಯುವಾನ್ (CNY):
ಯುವಾನ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಯುವಾನ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಯುವಾನ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಯುವಾನ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಯುವಾನ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಯೆನ್ (JPY):
ಯೆನ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಯೆನ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಯೆನ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಯೆನ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಯೆನ್ ಗೆ ಯುವಾನ್  

ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತನೆ.


Antilliaanse ಗಲ್ಡೆನ್ (ANG):
Antilliaanse ಗಲ್ಡೆನ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   Antilliaanse ಗಲ್ಡೆನ್ ಗೆ ಯುರೋ   Antilliaanse ಗಲ್ಡೆನ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   Antilliaanse ಗಲ್ಡೆನ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   Antilliaanse ಗಲ್ಡೆನ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   Antilliaanse ಗಲ್ಡೆನ್ ಗೆ ಯೆನ್  
Bolivian ಬೊಲಿವಿಯಾನೋ (BOB):
Bolivian ಬೊಲಿವಿಯಾನೋ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   Bolivian ಬೊಲಿವಿಯಾನೋ ಗೆ ಯುರೋ   Bolivian ಬೊಲಿವಿಯಾನೋ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   Bolivian ಬೊಲಿವಿಯಾನೋ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   Bolivian ಬೊಲಿವಿಯಾನೋ ಗೆ ಯುವಾನ್   Bolivian ಬೊಲಿವಿಯಾನೋ ಗೆ ಯೆನ್  
CFC ಫ್ರಾಂಕ್ (XAF):
CFC ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   CFC ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯುರೋ   CFC ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   CFC ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   CFC ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   CFC ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯೆನ್  
CFC ಫ್ರಾಂಕ್ (XOF):
CFC ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   CFC ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯುರೋ   CFC ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   CFC ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   CFC ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   CFC ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯೆನ್  
Comoran ಫ್ರಾಂಕ್ (KMF):
Comoran ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   Comoran ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯುರೋ   Comoran ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   Comoran ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   Comoran ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   Comoran ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯೆನ್  
Estonian ಕ್ರೂನ್ಗಳಿಗೆ (EEK):
Estonian ಕ್ರೂನ್ಗಳಿಗೆ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   Estonian ಕ್ರೂನ್ಗಳಿಗೆ ಗೆ ಯುರೋ   Estonian ಕ್ರೂನ್ಗಳಿಗೆ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   Estonian ಕ್ರೂನ್ಗಳಿಗೆ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   Estonian ಕ್ರೂನ್ಗಳಿಗೆ ಗೆ ಯುವಾನ್   Estonian ಕ್ರೂನ್ಗಳಿಗೆ ಗೆ ಯೆನ್  
Kwanza (AOA):
Kwanza ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   Kwanza ಗೆ ಯುರೋ   Kwanza ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   Kwanza ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   Kwanza ಗೆ ಯುವಾನ್   Kwanza ಗೆ ಯೆನ್  
Kyrgyzstani ಸೋಮ್ (KGS):
Kyrgyzstani ಸೋಮ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   Kyrgyzstani ಸೋಮ್ ಗೆ ಯುರೋ   Kyrgyzstani ಸೋಮ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   Kyrgyzstani ಸೋಮ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   Kyrgyzstani ಸೋಮ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   Kyrgyzstani ಸೋಮ್ ಗೆ ಯೆನ್  
Malaysin ರಿಂಗಿಟ್ಟ್ (MYR):
Malaysin ರಿಂಗಿಟ್ಟ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   Malaysin ರಿಂಗಿಟ್ಟ್ ಗೆ ಯುರೋ   Malaysin ರಿಂಗಿಟ್ಟ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   Malaysin ರಿಂಗಿಟ್ಟ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   Malaysin ರಿಂಗಿಟ್ಟ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   Malaysin ರಿಂಗಿಟ್ಟ್ ಗೆ ಯೆನ್  
Pa`anga (TOP):
Pa`anga ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   Pa`anga ಗೆ ಯುರೋ   Pa`anga ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   Pa`anga ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   Pa`anga ಗೆ ಯುವಾನ್   Pa`anga ಗೆ ಯೆನ್  
Rwandan ಫ್ರಾಂಕ್ (RWF):
Rwandan ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   Rwandan ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯುರೋ   Rwandan ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   Rwandan ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   Rwandan ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   Rwandan ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯೆನ್  
Vietnamesse ಡಾಂಗ್ (VND):
Vietnamesse ಡಾಂಗ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   Vietnamesse ಡಾಂಗ್ ಗೆ ಯುರೋ   Vietnamesse ಡಾಂಗ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   Vietnamesse ಡಾಂಗ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   Vietnamesse ಡಾಂಗ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   Vietnamesse ಡಾಂಗ್ ಗೆ ಯೆನ್  
Zambian ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಸಾಂಬಿಯದ ಹಣದ ಏಕಮಾನ (ZMW):
Zambian ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಸಾಂಬಿಯದ ಹಣದ ಏಕಮಾನ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   Zambian ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಸಾಂಬಿಯದ ಹಣದ ಏಕಮಾನ ಗೆ ಯುರೋ   Zambian ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಸಾಂಬಿಯದ ಹಣದ ಏಕಮಾನ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   Zambian ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಸಾಂಬಿಯದ ಹಣದ ಏಕಮಾನ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   Zambian ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಸಾಂಬಿಯದ ಹಣದ ಏಕಮಾನ ಗೆ ಯುವಾನ್   Zambian ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಸಾಂಬಿಯದ ಹಣದ ಏಕಮಾನ ಗೆ ಯೆನ್  
Zambian ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಸಾಂಬಿಯದ ಹಣದ ಏಕಮಾನ (ZMK):
Zambian ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಸಾಂಬಿಯದ ಹಣದ ಏಕಮಾನ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   Zambian ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಸಾಂಬಿಯದ ಹಣದ ಏಕಮಾನ ಗೆ ಯುರೋ   Zambian ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಸಾಂಬಿಯದ ಹಣದ ಏಕಮಾನ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   Zambian ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಸಾಂಬಿಯದ ಹಣದ ಏಕಮಾನ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   Zambian ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಸಾಂಬಿಯದ ಹಣದ ಏಕಮಾನ ಗೆ ಯುವಾನ್   Zambian ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಸಾಂಬಿಯದ ಹಣದ ಏಕಮಾನ ಗೆ ಯೆನ್  
ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನಿ ಮನಾತ್ (AZN):
ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನಿ ಮನಾತ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನಿ ಮನಾತ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನಿ ಮನಾತ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನಿ ಮನಾತ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನಿ ಮನಾತ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನಿ ಮನಾತ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಅಫಘಾನ್ Afghani (AFN):
ಅಫಘಾನ್ Afghani ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಅಫಘಾನ್ Afghani ಗೆ ಯುರೋ   ಅಫಘಾನ್ Afghani ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಅಫಘಾನ್ Afghani ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಅಫಘಾನ್ Afghani ಗೆ ಯುವಾನ್   ಅಫಘಾನ್ Afghani ಗೆ ಯೆನ್  
ಅರುಬಾದ ಫ್ಲಾರಿನ್ (AWG):
ಅರುಬಾದ ಫ್ಲಾರಿನ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಅರುಬಾದ ಫ್ಲಾರಿನ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಅರುಬಾದ ಫ್ಲಾರಿನ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಅರುಬಾದ ಫ್ಲಾರಿನ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಅರುಬಾದ ಫ್ಲಾರಿನ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಅರುಬಾದ ಫ್ಲಾರಿನ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಅರ್ಜಂಟೀನಾ ಪೆಸೊ (ARS):
ಅರ್ಜಂಟೀನಾ ಪೆಸೊ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಅರ್ಜಂಟೀನಾ ಪೆಸೊ ಗೆ ಯುರೋ   ಅರ್ಜಂಟೀನಾ ಪೆಸೊ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಅರ್ಜಂಟೀನಾ ಪೆಸೊ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಅರ್ಜಂಟೀನಾ ಪೆಸೊ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಅರ್ಜಂಟೀನಾ ಪೆಸೊ ಗೆ ಯೆನ್  
ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM (AMD):
ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಗೆ ಯುರೋ   ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಗೆ ಯುವಾನ್   ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ DRAM ಗೆ ಯೆನ್  
ಅಲ್ಜೇರಿಯಾ ದಿನಾರ್ (DZD):
ಅಲ್ಜೇರಿಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಅಲ್ಜೇರಿಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಅಲ್ಜೇರಿಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಅಲ್ಜೇರಿಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಅಲ್ಜೇರಿಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಅಲ್ಜೇರಿಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ (ALL):
ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ಗೆ ಯುರೋ   ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾನ ಗೆ ಯೆನ್  
ಆಸಿ ಡಾಲರ್ (AUD):
ಆಸಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಆಸಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಆಸಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಆಸಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಆಸಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಆಸಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ (IDR):
ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಯುರೋ   ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಯೆನ್  
ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ (ETB):
ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಇದು SDR (ವಿಶೇಷ ಹಿಂಪಡೆತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು) (XDR):
ಇದು SDR (ವಿಶೇಷ ಹಿಂಪಡೆತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು) ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಇದು SDR (ವಿಶೇಷ ಹಿಂಪಡೆತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು) ಗೆ ಯುರೋ   ಇದು SDR (ವಿಶೇಷ ಹಿಂಪಡೆತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು) ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಇದು SDR (ವಿಶೇಷ ಹಿಂಪಡೆತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು) ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಇದು SDR (ವಿಶೇಷ ಹಿಂಪಡೆತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು) ಗೆ ಯುವಾನ್   ಇದು SDR (ವಿಶೇಷ ಹಿಂಪಡೆತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು) ಗೆ ಯೆನ್  
ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ (IQD):
ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್ (IRR):
ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ (ILS):
ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಇಸ್ರೇಲಿ ಹೊಸ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ (EGP):
ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (UGX):
ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೊತ್ತ (UZS):
ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೊತ್ತ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೊತ್ತ ಗೆ ಯುರೋ   ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೊತ್ತ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೊತ್ತ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೊತ್ತ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೊತ್ತ ಗೆ ಯೆನ್  
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ (KPW):
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೋನ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ (UYU):
ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಗೆ ಯುರೋ   ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ ಗೆ ಯೆನ್  
ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೋನ್ (ISK):
ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೋನ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೋನ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೋನ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೋನ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೋನ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೋನ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ (OMR):
ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಒಮಾನಿ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ (KZT):
ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಯುರೋ   ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಯೆನ್  
ಕತಾರ್ ರಿಯಾಲ್ (QAR):
ಕತಾರ್ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಕತಾರ್ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಕತಾರ್ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಕತಾರ್ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಕತಾರ್ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಕತಾರ್ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ (CDF):
ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಕಾಂಬೋಡಿಯನ್ ರಿಯಲ್ (KHR):
ಕಾಂಬೋಡಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಕಾಂಬೋಡಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಕಾಂಬೋಡಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಕಾಂಬೋಡಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಕಾಂಬೋಡಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಕಾಂಬೋಡಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (KES):
ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ (KWD):
ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಕುವೈಟಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಕೆನಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (CAD):
ಕೆನಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಕೆನಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಕೆನಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಕೆನಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಕೆನಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಕೆನಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ (COP):
ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಯುರೋ   ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಯೆನ್  
ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ (CRC):
ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ escudo (CVE):
ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ escudo ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ escudo ಗೆ ಯುರೋ   ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ escudo ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ escudo ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ escudo ಗೆ ಯುವಾನ್   ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ escudo ಗೆ ಯೆನ್  
ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ (KYD):
ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಕ್ಯೂಬನ್ ಪೆಸೊ (CUP):
ಕ್ಯೂಬನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಕ್ಯೂಬನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಯುರೋ   ಕ್ಯೂಬನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಕ್ಯೂಬನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಕ್ಯೂಬನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಕ್ಯೂಬನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಯೆನ್  
ಕ್ರೊಯೇಶಿಯನ್ Kuna (HRK):
ಕ್ರೊಯೇಶಿಯನ್ Kuna ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಕ್ರೊಯೇಶಿಯನ್ Kuna ಗೆ ಯುರೋ   ಕ್ರೊಯೇಶಿಯನ್ Kuna ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಕ್ರೊಯೇಶಿಯನ್ Kuna ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಕ್ರೊಯೇಶಿಯನ್ Kuna ಗೆ ಯುವಾನ್   ಕ್ರೊಯೇಶಿಯನ್ Kuna ಗೆ ಯೆನ್  
ಗಯಾನಾ ಡಾಲರ್ (GYD):
ಗಯಾನಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಗಯಾನಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಗಯಾನಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಗಯಾನಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಗಯಾನಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಗಯಾನಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ (GNF):
ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಗಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ (GIP):
ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಗುರ್ನಸಿ ಪೌಂಡ್ (GGP):
ಗುರ್ನಸಿ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಗುರ್ನಸಿ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಗುರ್ನಸಿ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಗುರ್ನಸಿ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಗುರ್ನಸಿ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಗುರ್ನಸಿ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಗೌರಾನಿ (PYG):
ಗೌರಾನಿ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಗೌರಾನಿ ಗೆ ಯುರೋ   ಗೌರಾನಿ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಗೌರಾನಿ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಗೌರಾನಿ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಗೌರಾನಿ ಗೆ ಯೆನ್  
ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ (GMD):
ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ಯುರೋ   ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ಯೆನ್  
ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ (GTQ):
ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕ್ವಿಟ್ಜಲ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಘಾನಾ ಸೆಡಿ (GHS):
ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಗೆ ಯುರೋ   ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಘಾನಾ ಸೆಡಿ ಗೆ ಯೆನ್  
ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento (CLF):
ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಗೆ ಯುರೋ   ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಗೆ ಯುವಾನ್   ಚಿಲಿಯ Unidad ಡಿ Fomento ಗೆ ಯೆನ್  
ಚಿಲಿಯ ಪೆಸೊ (CLP):
ಚಿಲಿಯ ಪೆಸೊ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಚಿಲಿಯ ಪೆಸೊ ಗೆ ಯುರೋ   ಚಿಲಿಯ ಪೆಸೊ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಚಿಲಿಯ ಪೆಸೊ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಚಿಲಿಯ ಪೆಸೊ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಚಿಲಿಯ ಪೆಸೊ ಗೆ ಯೆನ್  
ಚೀನಾ (PGK):
ಚೀನಾ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಚೀನಾ ಗೆ ಯುರೋ   ಚೀನಾ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಚೀನಾ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಚೀನಾ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಚೀನಾ ಗೆ ಯೆನ್  
ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ (JMD):
ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಜರ್ಸಿ (JEP):
ಜರ್ಸಿ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಜರ್ಸಿ ಗೆ ಯುರೋ   ಜರ್ಸಿ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಜರ್ಸಿ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಜರ್ಸಿ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಜರ್ಸಿ ಗೆ ಯೆನ್  
ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ (GEL):
ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ಯುರೋ   ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ಯೆನ್  
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಡಾಲರ್ (ZWL):
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ (DJF):
ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಜೆಕ್ ಕೊರುನಾ (CZK):
ಜೆಕ್ ಕೊರುನಾ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಜೆಕ್ ಕೊರುನಾ ಗೆ ಯುರೋ   ಜೆಕ್ ಕೊರುನಾ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಜೆಕ್ ಕೊರುನಾ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಜೆಕ್ ಕೊರುನಾ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಜೆಕ್ ಕೊರುನಾ ಗೆ ಯೆನ್  
ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ (JOD):
ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (TZS):
ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಟುನೀಸಿಯದ ದಿನಾರ್ (TND):
ಟುನೀಸಿಯದ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಟುನೀಸಿಯದ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಟುನೀಸಿಯದ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಟುನೀಸಿಯದ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಟುನೀಸಿಯದ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಟುನೀಸಿಯದ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಟ್ರಾಯ್ oun ನ್ಸ್ ಚಿನ್ನ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಿನ್ನ) (XAU):
ಟ್ರಾಯ್ oun ನ್ಸ್ ಚಿನ್ನ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಿನ್ನ) ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಟ್ರಾಯ್ oun ನ್ಸ್ ಚಿನ್ನ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಿನ್ನ) ಗೆ ಯುರೋ   ಟ್ರಾಯ್ oun ನ್ಸ್ ಚಿನ್ನ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಿನ್ನ) ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಟ್ರಾಯ್ oun ನ್ಸ್ ಚಿನ್ನ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಿನ್ನ) ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಟ್ರಾಯ್ oun ನ್ಸ್ ಚಿನ್ನ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಿನ್ನ) ಗೆ ಯುವಾನ್   ಟ್ರಾಯ್ oun ನ್ಸ್ ಚಿನ್ನ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಿನ್ನ) ಗೆ ಯೆನ್  
ಟ್ರಾಯ್ oun ನ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ (XAG):
ಟ್ರಾಯ್ oun ನ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಟ್ರಾಯ್ oun ನ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆ ಯುರೋ   ಟ್ರಾಯ್ oun ನ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಟ್ರಾಯ್ oun ನ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಟ್ರಾಯ್ oun ನ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಟ್ರಾಯ್ oun ನ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆ ಯೆನ್  
ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬೆಗೊ ಡಾಲರ್ (TTD):
ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬೆಗೊ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬೆಗೊ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬೆಗೊ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬೆಗೊ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬೆಗೊ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬೆಗೊ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಪೆಸೊ (DOP):
ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಯುರೋ   ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಯೆನ್  
ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಕ್ರೌನ್ (DKK):
ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಕ್ರೌನ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಕ್ರೌನ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಕ್ರೌನ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಕ್ರೌನ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಕ್ರೌನ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಕ್ರೌನ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ (TJS):
ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ಯುರೋ   ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ಯುವಾನ್   ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ಯೆನ್  
ತಾಳ (WST):
ತಾಳ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ತಾಳ ಗೆ ಯುರೋ   ತಾಳ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ತಾಳ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ತಾಳ ಗೆ ಯುವಾನ್   ತಾಳ ಗೆ ಯೆನ್  
ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ (TMT):
ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಗೆ ಯುರೋ   ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ಮನಾತ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ (TWD):
ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಥಾಯ್ ಬಹ್ತ್ (THB):
ಥಾಯ್ ಬಹ್ತ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಥಾಯ್ ಬಹ್ತ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಥಾಯ್ ಬಹ್ತ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಥಾಯ್ ಬಹ್ತ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಥಾಯ್ ಬಹ್ತ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಥಾಯ್ ಬಹ್ತ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ (KRW):
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಗೆ ಯುರೋ   ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ನಕ್ಫಾ (ERN):
ನಕ್ಫಾ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ನಕ್ಫಾ ಗೆ ಯುರೋ   ನಕ್ಫಾ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ನಕ್ಫಾ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ನಕ್ಫಾ ಗೆ ಯುವಾನ್   ನಕ್ಫಾ ಗೆ ಯೆನ್  
ನಮಿಬಿಯಾ ಡಾಲರ್ (NAD):
ನಮಿಬಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ನಮಿಬಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ನಮಿಬಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ನಮಿಬಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ನಮಿಬಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ನಮಿಬಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ (NOK):
ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ಗೆ ಯುರೋ   ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ (NIO):
ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗೆ ಯುರೋ   ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗೆ ಯುವಾನ್   ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೊಬ ಗೆ ಯೆನ್  
ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ (NPR):
ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಯುರೋ   ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಯುವಾನ್   ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಯೆನ್  
ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ (NGN):
ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ಗೆ ಯುರೋ   ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ಗೆ ಯುವಾನ್   ನೈಜೀರಿಯನ್ ನೈರಾ ಗೆ ಯೆನ್  
ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಲರ್ (NZD):
ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ (PAB):
ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಗೆ ಯುರೋ   ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಪನಾಮದ ಬಾಲ್ಬೊವ ಗೆ ಯೆನ್  
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ (PKR):
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಯುರೋ   ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಯೆನ್  
ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (XCD):
ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ (PEN):
ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಪೆರುವಿಯನ್ ನ್ಯೂಯೆವೋ ಸೋಲ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ (PLN):
ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಗೆ ಯುರೋ   ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಗೆ ಯೆನ್  
ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ (GBP):
ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಫಾಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಪೌಂಡ್ (FKP):
ಫಾಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಫಾಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಫಾಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಫಾಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಪೌಂಡ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಫಾಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಫಾಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಫಿಜಿ ಡಾಲರ್ (FJD):
ಫಿಜಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಫಿಜಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಫಿಜಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಫಿಜಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಫಿಜಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಫಿಜಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ (PHP):
ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಯುರೋ   ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಯೆನ್  
ಫ್ರೆಂಚ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ರಾಂಕ್ (XPF):
ಫ್ರೆಂಚ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಫ್ರೆಂಚ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಫ್ರೆಂಚ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಫ್ರೆಂಚ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಫ್ರೆಂಚ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಫ್ರೆಂಚ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ (MMK):
ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಬರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ (BMD):
ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಬರ್ಮುಡಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಲೆವ್ (BGN):
ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಲೆವ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಲೆವ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಲೆವ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಲೆವ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಲೆವ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಲೆವ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ (BHD):
ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (BSD):
ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಟಾಕಾ (BDT):
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಟಾಕಾ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಟಾಕಾ ಗೆ ಯುರೋ   ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಟಾಕಾ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಟಾಕಾ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಟಾಕಾ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಟಾಕಾ ಗೆ ಯೆನ್  
ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ (BBD):
ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಬಾಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಮಾರ್ಕ್ (BAM):
ಬಾಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಬಾಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಬಾಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಬಾಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಬಾಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಬಾಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಬುರುಂಡಿ ಫ್ರಾಂಕ್ (BIF):
ಬುರುಂಡಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಬುರುಂಡಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಬುರುಂಡಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಬುರುಂಡಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಬುರುಂಡಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಬುರುಂಡಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ (BYN):
ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಬೆಲೀಜ್ ಡಾಲರ್ (BZD):
ಬೆಲೀಜ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಬೆಲೀಜ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಬೆಲೀಜ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಬೆಲೀಜ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಬೆಲೀಜ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಬೆಲೀಜ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ ಪುಲಾ (BWP):
ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ ಪುಲಾ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ ಪುಲಾ ಗೆ ಯುರೋ   ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ ಪುಲಾ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ ಪುಲಾ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ ಪುಲಾ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ ಪುಲಾ ಗೆ ಯೆನ್  
ಬ್ರೂನಿ ಡಾಲರ್ (BND):
ಬ್ರೂನಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಬ್ರೂನಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಬ್ರೂನಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಬ್ರೂನಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಬ್ರೂನಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಬ್ರೂನಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ (BRL):
ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಭೂತಾನ್ ಗುಲ್ಟರ್ಮ್ (BTN):
ಭೂತಾನ್ ಗುಲ್ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಭೂತಾನ್ ಗುಲ್ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಭೂತಾನ್ ಗುಲ್ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಭೂತಾನ್ ಗುಲ್ಟರ್ಮ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಭೂತಾನ್ ಗುಲ್ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಭೂತಾನ್ ಗುಲ್ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ (MNT):
ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತುಗ್ರಿಕ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಮಕ್ಯೂದ ಪಟಕಾ (MOP):
ಮಕ್ಯೂದ ಪಟಕಾ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಮಕ್ಯೂದ ಪಟಕಾ ಗೆ ಯುರೋ   ಮಕ್ಯೂದ ಪಟಕಾ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಮಕ್ಯೂದ ಪಟಕಾ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಮಕ್ಯೂದ ಪಟಕಾ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಮಕ್ಯೂದ ಪಟಕಾ ಗೆ ಯೆನ್  
ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ (MGA):
ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ಯುರೋ   ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ಯೆನ್  
ಮಲಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಸಾಂಬಿಯದ ಹಣದ ಏಕಮಾನ (MWK):
ಮಲಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಸಾಂಬಿಯದ ಹಣದ ಏಕಮಾನ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಮಲಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಸಾಂಬಿಯದ ಹಣದ ಏಕಮಾನ ಗೆ ಯುರೋ   ಮಲಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಸಾಂಬಿಯದ ಹಣದ ಏಕಮಾನ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಮಲಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಸಾಂಬಿಯದ ಹಣದ ಏಕಮಾನ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಮಲಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಸಾಂಬಿಯದ ಹಣದ ಏಕಮಾನ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಮಲಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಸಾಂಬಿಯದ ಹಣದ ಏಕಮಾನ ಗೆ ಯೆನ್  
ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ (MUR):
ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಯುರೋ   ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಯೆನ್  
ಮಾಲ್ಟೀಸ್ ಲಿರಾ (MTL):
ಮಾಲ್ಟೀಸ್ ಲಿರಾ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಮಾಲ್ಟೀಸ್ ಲಿರಾ ಗೆ ಯುರೋ   ಮಾಲ್ಟೀಸ್ ಲಿರಾ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಮಾಲ್ಟೀಸ್ ಲಿರಾ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಮಾಲ್ಟೀಸ್ ಲಿರಾ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಮಾಲ್ಟೀಸ್ ಲಿರಾ ಗೆ ಯೆನ್  
ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ (MVR):
ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಗೆ ಯುರೋ   ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಗೆ ಯೆನ್  
ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ (MXN):
ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಯುರೋ   ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಯೆನ್  
ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ ದಿನಾರ್ (MKD):
ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಮೊಝಾಂಬಿಕನ್ ಮೆಟಿಕಲ್ (MZN):
ಮೊಝಾಂಬಿಕನ್ ಮೆಟಿಕಲ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಮೊಝಾಂಬಿಕನ್ ಮೆಟಿಕಲ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಮೊಝಾಂಬಿಕನ್ ಮೆಟಿಕಲ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಮೊಝಾಂಬಿಕನ್ ಮೆಟಿಕಲ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಮೊಝಾಂಬಿಕನ್ ಮೆಟಿಕಲ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಮೊಝಾಂಬಿಕನ್ ಮೆಟಿಕಲ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಮೊರೊಕನ್ ದಿರ್ಹಮ್ (MAD):
ಮೊರೊಕನ್ ದಿರ್ಹಮ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಮೊರೊಕನ್ ದಿರ್ಹಮ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಮೊರೊಕನ್ ದಿರ್ಹಮ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಮೊರೊಕನ್ ದಿರ್ಹಮ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಮೊರೊಕನ್ ದಿರ್ಹಮ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಮೊರೊಕನ್ ದಿರ್ಹಮ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಮೊಲ್ಡೀವಾದ ಲೆವು (MDL):
ಮೊಲ್ಡೀವಾದ ಲೆವು ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಮೊಲ್ಡೀವಾದ ಲೆವು ಗೆ ಯುರೋ   ಮೊಲ್ಡೀವಾದ ಲೆವು ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಮೊಲ್ಡೀವಾದ ಲೆವು ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಮೊಲ್ಡೀವಾದ ಲೆವು ಗೆ ಯುವಾನ್   ಮೊಲ್ಡೀವಾದ ಲೆವು ಗೆ ಯೆನ್  
ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ (MRO):
ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಗೆ ಯುರೋ   ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಮೌರೀಶಿಯನಿಯನ್ ಒಗಿಯ ಗೆ ಯೆನ್  
ಮ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೌಂಡ್ (IMP):
ಮ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಮ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಮ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಮ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಮ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಮ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಯುಎಇ ದಿರ್ಹಾಮ್ (AED):
ಯುಎಇ ದಿರ್ಹಾಮ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಯುಎಇ ದಿರ್ಹಾಮ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಯುಎಇ ದಿರ್ಹಾಮ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಯುಎಇ ದಿರ್ಹಾಮ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಯುಎಇ ದಿರ್ಹಾಮ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಯುಎಇ ದಿರ್ಹಾಮ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ (YER):
ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ರಷ್ಯನ್ ರೂಬಲ್ (RUB):
ರಷ್ಯನ್ ರೂಬಲ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ರಷ್ಯನ್ ರೂಬಲ್ ಗೆ ಯುರೋ   ರಷ್ಯನ್ ರೂಬಲ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ರಷ್ಯನ್ ರೂಬಲ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ರಷ್ಯನ್ ರೂಬಲ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ರಷ್ಯನ್ ರೂಬಲ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ರಾಂಡ್ (ZAR):
ರಾಂಡ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ರಾಂಡ್ ಗೆ ಯುರೋ   ರಾಂಡ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ರಾಂಡ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ರಾಂಡ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ರಾಂಡ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ರೊಮೇನಿಯನ್ ಲೆವು (RON):
ರೊಮೇನಿಯನ್ ಲೆವು ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ರೊಮೇನಿಯನ್ ಲೆವು ಗೆ ಯುರೋ   ರೊಮೇನಿಯನ್ ಲೆವು ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ರೊಮೇನಿಯನ್ ಲೆವು ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ರೊಮೇನಿಯನ್ ಲೆವು ಗೆ ಯುವಾನ್   ರೊಮೇನಿಯನ್ ಲೆವು ಗೆ ಯೆನ್  
ಲಟ್ವಿಯನ್ lat (LVL):
ಲಟ್ವಿಯನ್ lat ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಲಟ್ವಿಯನ್ lat ಗೆ ಯುರೋ   ಲಟ್ವಿಯನ್ lat ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಲಟ್ವಿಯನ್ lat ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಲಟ್ವಿಯನ್ lat ಗೆ ಯುವಾನ್   ಲಟ್ವಿಯನ್ lat ಗೆ ಯೆನ್  
ಲಾವೊ ಕಿಪ್ (LAK):
ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ (LTL):
ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಲಿಟಾಸ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ (LRD):
ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಲಿಬೇರಿಯಾ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ (LYD):
ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಲಿಬ್ಯಾ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಲಿಯೋನ್ (SLL):
ಲಿಯೋನ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಲಿಯೋನ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಲಿಯೋನ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಲಿಯೋನ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಲಿಯೋನ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಲಿಯೋನ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಲಿಲಂಗೆನಿ (SZL):
ಲಿಲಂಗೆನಿ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಲಿಲಂಗೆನಿ ಗೆ ಯುರೋ   ಲಿಲಂಗೆನಿ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಲಿಲಂಗೆನಿ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಲಿಲಂಗೆನಿ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಲಿಲಂಗೆನಿ ಗೆ ಯೆನ್  
ಲೆಬನಾನಿನ ಪೌಂಡ್ (LBP):
ಲೆಬನಾನಿನ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಲೆಬನಾನಿನ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಲೆಬನಾನಿನ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಲೆಬನಾನಿನ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಲೆಬನಾನಿನ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಲೆಬನಾನಿನ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಲೊತಿ (LSL):
ಲೊತಿ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಲೊತಿ ಗೆ ಯುರೋ   ಲೊತಿ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಲೊತಿ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಲೊತಿ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಲೊತಿ ಗೆ ಯೆನ್  
ವನೌತು ವತು (VUV):
ವನೌತು ವತು ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ವನೌತು ವತು ಗೆ ಯುರೋ   ವನೌತು ವತು ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ವನೌತು ವತು ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ವನೌತು ವತು ಗೆ ಯುವಾನ್   ವನೌತು ವತು ಗೆ ಯೆನ್  
ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಬೊಲಿವಾರ್ ಫ್ಯುಯರ್ಟೆ (VEF):
ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಬೊಲಿವಾರ್ ಫ್ಯುಯರ್ಟೆ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಬೊಲಿವಾರ್ ಫ್ಯುಯರ್ಟೆ ಗೆ ಯುರೋ   ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಬೊಲಿವಾರ್ ಫ್ಯುಯರ್ಟೆ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಬೊಲಿವಾರ್ ಫ್ಯುಯರ್ಟೆ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಬೊಲಿವಾರ್ ಫ್ಯುಯರ್ಟೆ ಗೆ ಯುವಾನ್   ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಬೊಲಿವಾರ್ ಫ್ಯುಯರ್ಟೆ ಗೆ ಯೆನ್  
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ (LKR):
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಯುರೋ   ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಯೆನ್  
ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ (RSD):
ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ (SVC):
ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಸಾವೊ ಟೋಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪೆ ದೋಬ್ರಾ (STD):
ಸಾವೊ ಟೋಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪೆ ದೋಬ್ರಾ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಸಾವೊ ಟೋಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪೆ ದೋಬ್ರಾ ಗೆ ಯುರೋ   ಸಾವೊ ಟೋಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪೆ ದೋಬ್ರಾ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಸಾವೊ ಟೋಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪೆ ದೋಬ್ರಾ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಸಾವೊ ಟೋಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪೆ ದೋಬ್ರಾ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಸಾವೊ ಟೋಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪೆ ದೋಬ್ರಾ ಗೆ ಯೆನ್  
ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್ (SGD):
ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಸಿರಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ (SYP):
ಸಿರಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಸಿರಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಸಿರಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಸಿರಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಸಿರಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಸಿರಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಸುರಿನಾಮ್ನ ಡಾಲರ್ (SRD):
ಸುರಿನಾಮ್ನ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಸುರಿನಾಮ್ನ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಸುರಿನಾಮ್ನ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಸುರಿನಾಮ್ನ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಸುರಿನಾಮ್ನ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಸುರಿನಾಮ್ನ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ (SDG):
ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಸೂಡಾನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (SOS):
ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ (SBD):
ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ (SHP):
ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ (SCR):
ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಯುರೋ   ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಸೇಶೆಲ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಯೆನ್  
ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ (SAR):
ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ (CHF):
ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಕ್ರೋನಾ (SEK):
ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಕ್ರೋನಾ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಕ್ರೋನಾ ಗೆ ಯುರೋ   ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಕ್ರೋನಾ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಕ್ರೋನಾ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಕ್ರೋನಾ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಕ್ರೋನಾ ಗೆ ಯೆನ್  
ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ (HUF):
ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಡಾಲರ್ (HKD):
ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುರೋ   ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆನ್  
ಹಿರ್ವಿನಿಯಾ (UAH):
ಹಿರ್ವಿನಿಯಾ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಹಿರ್ವಿನಿಯಾ ಗೆ ಯುರೋ   ಹಿರ್ವಿನಿಯಾ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಹಿರ್ವಿನಿಯಾ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಹಿರ್ವಿನಿಯಾ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಹಿರ್ವಿನಿಯಾ ಗೆ ಯೆನ್  
ಹೊಂಡುರಾನ್ lempira (HNL):
ಹೊಂಡುರಾನ್ lempira ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಹೊಂಡುರಾನ್ lempira ಗೆ ಯುರೋ   ಹೊಂಡುರಾನ್ lempira ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಹೊಂಡುರಾನ್ lempira ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಹೊಂಡುರಾನ್ lempira ಗೆ ಯುವಾನ್   ಹೊಂಡುರಾನ್ lempira ಗೆ ಯೆನ್  
ಹೊಸ ಟರ್ಕಿಶ್ ಲಿರಾ (TRY):
ಹೊಸ ಟರ್ಕಿಶ್ ಲಿರಾ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಹೊಸ ಟರ್ಕಿಶ್ ಲಿರಾ ಗೆ ಯುರೋ   ಹೊಸ ಟರ್ಕಿಶ್ ಲಿರಾ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಹೊಸ ಟರ್ಕಿಶ್ ಲಿರಾ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಹೊಸ ಟರ್ಕಿಶ್ ಲಿರಾ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಹೊಸ ಟರ್ಕಿಶ್ ಲಿರಾ ಗೆ ಯೆನ್  
ಹೈಟಿಯ ಗೋರ್ದೆ (HTG):
ಹೈಟಿಯ ಗೋರ್ದೆ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ   ಹೈಟಿಯ ಗೋರ್ದೆ ಗೆ ಯುರೋ   ಹೈಟಿಯ ಗೋರ್ದೆ ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್   ಹೈಟಿಯ ಗೋರ್ದೆ ಗೆ ವಿಕ್ಷನರಿ   ಹೈಟಿಯ ಗೋರ್ದೆ ಗೆ ಯುವಾನ್   ಹೈಟಿಯ ಗೋರ್ದೆ ಗೆ ಯೆನ್  

ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ - ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅಡ್ಡ-ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು.

ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡ್ಡ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ನ ಈ ಎರಡು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ moneyratestoday.com ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ದರದಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದಿನ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯುರೋ, ಡಾಲರ್, ಯುವಾನ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ.

ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಯೂರೋ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ನ ಅಡ್ಡ ದರ, ಯೂರೋ ವಿರುದ್ಧ ಡಾಲರ್ನ ಅಡ್ಡ ದರ, ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಯೂರೋದ ಅಡ್ಡ ದರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಇತರ ದರಗಳು ಮುಖ್ಯ ದರಗಳು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು. ಅವು ಇತರ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಡ್ಡ-ದರಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ:

  • ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಯೂರೋ ವಿನಿಮಯ ದರಕ್ಕೆ
  • ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ
  • ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಯುವಾನ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ದರಕ್ಕೆ
  • ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಯೆನ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ದರಕ್ಕೆ

ನ ಅನೇಕ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಇತರ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅಡ್ಡ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿನಿಮಯ ದರ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಲೆವ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಯುರೋ ವಿರುದ್ಧ. ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ದರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯ ಪುಟಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಂದು ಮೇ 29, 2024 ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ, ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಉಚಿತ ಕರೆನ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳಿವೆ.

ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ದರಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುತ್ತವೆ, ಇಂದು ವಿನಿಮಯ ವಹಿವಾಟಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ. ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳ ತ್ವರಿತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ.

moneyratestoday.com ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಅಡ್ಡ ಕರೆನ್ಸಿ ದರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು:

  • ಅಡ್ಡ-ದರ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಯೂರೋ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ,
  • ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಯೂರೋ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ನ ಅಡ್ಡ ದರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ,
  • ತ್ವರಿತ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯದ ವಿನಿಮಯ ದರ ಆನ್‌ಲೈನ್.

ವಿನಿಮಯ ಕಡಿತದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿಯ ದರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಅವರ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬಹುದು. ಹಿಮ್ಮುಖ ದರವನ್ನು ನೋಡಲು, ನಂತರ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಿ, "ಬದಲಾವಣೆ" ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ, ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನ ಮೊದಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. , ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ "ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್". ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ನ ಅಡ್ಡ ದರ ಬೇಕಾದರೆ, ನಂತರ "ಬದಲಾವಣೆ" ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ದರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಎರಡನೇ ಮಾರ್ಗವಿದೆ.

ಸೇವಾ ಪುಟದಲ್ಲಿ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ moneyratestoday.com ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಧಿಕೃತ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ 30 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ.