ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ವಿನಿಮಯ ದರ ಅಪ್ಡೇಟ್ 24/05/2022 17:30

ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರ

ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಂದು. ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ಮೌಲ್ಯ.

ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಂದು


1 ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ (NOK) ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ 44.17 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ (KZT)
1 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ (KZT) ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ 0.02264 ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ (NOK)

ಇಂದಿನ ನೈಜ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವುದು 24 ಮೇ 2022. ಮೂಲದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ. ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಅಧಿಕೃತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಈ ಅಧಿಕೃತ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ನಿಂದ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಇಂದಿನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ನವೀಕರಿಸಿದ ಉಚಿತ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಹೇಳಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಅಪ್ಡೇಟ್ 25/05/2022

1 ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ಈಗ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ 44.17 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಆಗಿದೆ. 1 ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ -0.233217 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಯಿಂದ ಇಂದು ಯುರೋಪಿನ ಮುಖ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇಂದು, ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಸವಕಳಿ ಮಾಡಿದೆ. 1 ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ಗೆ ಈಗ ನೀವು 44.17 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಅನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಂದು 24 ಮೇ 2022

ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ನ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ನಿಂದ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿನಿಮಯ ದರದ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ. ಇಂದಿನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ದರಗಳನ್ನೂ ನೋಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
24.05.2022 43.806652 -0.233217
23.05.2022 44.039869 -
22.05.2022 44.039869 -0.5449
21.05.2022 44.584769 -
20.05.2022 44.584769 0.028322
ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ (NOK)

44.17 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಇಂದು 1 ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ವಿನಿಮಯ ದರ. 5 ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ಗೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಈಗ 220.85. 10 ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ಪ್ರತಿ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇಂದು ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 441.70 KZT. 1 104.26 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಇಂದು 25 ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ವಿನಿಮಯ ದರ. 1 ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ಇಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಪ್ರಕಾರ 44.17 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. 1 ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು -0.233217 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ನಿಂದ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.

1 NOK 5 NOK 10 NOK 25 NOK 50 NOK 100 NOK 250 NOK 500 NOK
44.17 KZT 220.85 KZT 441.70 KZT 1 104.26 KZT 2 208.52 KZT 4 417.05 KZT 11 042.62 KZT 22 085.24 KZT
ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ (KZT)

100 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಅನ್ನು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಇಂದು ನೀವು 2.26 NOK. ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ 500 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ನ ಬೆಲೆ 11.32 ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್. 1 000 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ 22.64 ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್. 56.60 ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ಇಂದು 2 500 KZT ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ದರ. ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇಂದು ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು, 1 ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 44.17 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.

100 KZT 500 KZT 1 000 KZT 2 500 KZT 5 000 KZT 10 000 KZT 25 000 KZT 50 000 KZT
2.26 NOK 11.32 NOK 22.64 NOK 56.60 NOK 113.20 NOK 226.40 NOK 565.99 NOK 1 131.98 NOK