ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 22/05/2022 21:30

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್

ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ = 7.17 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್

ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ 7.17 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ 0 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ದರವು ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್

ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು 7.17 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು 7.16 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು 7.17 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. 0.01% ವಾರಕ್ಕೆ - ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ. 0.06% ತಿಂಗಳಿಗೆ - ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು 0% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ (BHD) ಗೆ ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (XCD) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್

ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ (BHD) ಗೆ ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (XCD)
1 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ 7.17 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್
5 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ 35.84 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್
10 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ 71.69 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್
25 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ 179.22 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್
50 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ 358.43 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್
100 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ 716.86 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್
250 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ 1 792.16 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್
500 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ 3 584.32 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್

10 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 71.69 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. 25 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 179.22 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. 358.43 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ನೀವು 50 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಈಗ ನೀಡುತ್ತದೆ 716.86 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 100 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್. ಇಂದು, 1 792.16 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 250 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್. ಇಂದು, 3 584.32 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 500 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್.

   ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇಂದು 22 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
22.05.2022 7.168644 -
21.05.2022 7.168644 0.000818 ↑
20.05.2022 7.167826 -0.000228 ↓
19.05.2022 7.168054 0.000779 ↑
18.05.2022 7.167275 -0.000342 ↓

ಇಂದು 500 BHD = 7.168644 XCD. ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 21 ಮೇ 2022 - 7.168644 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್. 20 ಮೇ 2022, 1 ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ = 7.167826 ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್. ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ BHD / XCD ದರ 22.05.2022. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ನಿಂದ ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದರ 18.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು.

   ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ب.د. ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ರಾಜ್ಯ: ಬಹ್ರೇನ್. ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ BHD. ಬಹರೈನ್ ದಿನಾರ್ ನಾಣ್ಯ: ಚಿಕ್ಕವ.

ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ರಾಜ್ಯ: ಆಂಗ್ವಿಲ್ಲಾ, ಆಂಟಿಗುವ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡ ಗ್ರೆನಾಡಾ, ಡೊಮಿನಿಕ, ಮೋಂಟ್ಸೆರೆಟ್, ಸೇಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆನಡೀನ್ಸ್, ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್, ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ. ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ XCD. ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.