ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 19/05/2022 18:26

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ = 116.62 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಈಗ 116.62 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ 116.62 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ದರವು ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು 110.47 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು 103.77 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು 107.84 0 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2.08% ವಾರಕ್ಕೆ - ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು 8.14% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ (BRL) ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (SOS) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ (BRL) ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (SOS)
1 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ 116.62 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
5 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ 583.12 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
10 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ 1 166.23 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
25 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ 2 915.58 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
50 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ 5 831.15 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
100 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ 11 662.31 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
250 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ 29 155.77 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
500 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ 58 311.53 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಇಂದು, ನೀವು 10 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು 1 166.23 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಇಂದು, ನೀವು 25 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು 2 915.58 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. 5 831.15 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ನೀವು 50 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಇಂದು ನೀಡುತ್ತದೆ 11 662.31 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 100 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್. ಇಂದು 250 BRL = 29 155.77 SOS. 500 ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 58 311.53 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. .

   ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂದು 19 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
19.05.2022 115.41747 3.24265 ↑
18.05.2022 112.17482 0.840673 ↑
17.05.2022 111.334147 3.775397 ↑
16.05.2022 107.55875 -3.898914 ↓
15.05.2022 111.457664 -

ಇಂದು 115.41747 SOS = 500 BRL. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 18 ಮೇ 2022 - 112.17482 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 17 ಮೇ 2022 - 111.334147 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 16 ಮೇ 2022 ಗೆ 107.55875 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 15 ಮೇ 2022 - 111.457664 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್.

   ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: R$. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ರಾಜ್ಯ: ಬ್ರೆಜಿಲ್. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ BRL. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ನಾಣ್ಯ: ನೂರನೆ ಒಂದು ಭಾಗ.

ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Sh. ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯ: ಸೊಮಾಲಿಯಾ. ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ SOS. ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.