ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 06/07/2022 03:24

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ

ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ನಲ್ಲಿ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 000 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ = 7.41 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ

ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿನಿಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. 1 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಈಗ 0.007406 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ 0.007406 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಅನ್ನು 0.007672 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಅನ್ನು 0.007915 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಅನ್ನು 0.010433 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. -3.47% - ವಾರಕ್ಕೆ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. -29.01% - ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ (HUF) ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ (GEL) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ

ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ (HUF) ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ (GEL)
1 000 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ 7.41 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
5 000 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ 37.03 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
10 000 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ 74.06 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
25 000 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ 185.15 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
50 000 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ 370.30 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
100 000 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ 740.59 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
250 000 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ 1 851.49 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
500 000 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ 3 702.97 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ

ನೀವು 0.074059 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 10 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್. ಇಂದು, 25 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಅನ್ನು 0.19 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ. ನೀವು 0.37 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 50 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್. ನೀವು 100 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 0.74 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ. ನೀವು 250 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 1.85 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ. ನೀವು 3.70 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 500 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್.

   ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಇಂದು 06 ಜುಲೈ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
06.07.2022 0.007301 -0.000111 ↓
05.07.2022 0.007413 -0.000267 ↓
04.07.2022 0.007679 0.000379 ↑
03.07.2022 0.007301 0.000147 ↑
02.07.2022 0.007154 -0.00025 ↓

ಇಂದು 6 ಜುಲೈ 2022, 1 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ = 0.007301 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ. ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ನಲ್ಲಿ 5 ಜುಲೈ 2022 ಗೆ 0.007413 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ. 4 ಜುಲೈ 2022, 1 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ = 0.007679 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ. ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ 3 ಜುಲೈ 2022 - 0.007301 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ. 2 ಜುಲೈ 2022, 1 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.007154 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ.

   ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Ft. ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ರಾಜ್ಯ: ಹಂಗೇರಿ. ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ HUF. ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ ನಾಣ್ಯ: ಫಿಲ್ಲರ್.

ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ლ. ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ರಾಜ್ಯ: ಜಾರ್ಜಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಒಸ್ಸೆಶಿಯ. ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ GEL. ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ನಾಣ್ಯ: Tetri.