ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 24/05/2022 17:39

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್

ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ನಲ್ಲಿ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
100 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ = 4.92 ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 0 ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ನಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ಗೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. 1 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ನೀವು ಈಗ 0.049154 ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್

ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 0.048941 ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 0.049134 ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 0.048801 ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. 0.01% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. 0.04% ವರ್ಷಕ್ಕೆ - ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ (DJF) ಗೆ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ (SVC) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್

ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ (DJF) ಗೆ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ (SVC)
100 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 4.92 ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್
500 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 24.58 ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್
1 000 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 49.15 ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್
2 500 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 122.89 ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್
5 000 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 245.77 ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್
10 000 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 491.54 ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್
25 000 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 1 228.85 ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್
50 000 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 2 457.70 ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್

10 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 0.49 ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್. 1.23 ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 25 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . ನೀವು 2.46 ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 50 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್. ಇಂದು, 4.92 ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ಅನ್ನು 100 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್. 250 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 12.29 ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . ನೀವು 500 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 24.58 ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್.

   ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ಇಂದು 24 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
24.05.2022 0.049154 9.12 * 10-8
23.05.2022 0.049154 -4.48 * 10-5
22.05.2022 0.049199 -
21.05.2022 0.049199 4.53 * 10-5
20.05.2022 0.049153 5 * 10-6

24 ಮೇ 2022, 1 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ = 0.049154 ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್. 23 ಮೇ 2022, 1 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ = 0.049154 ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ 22 ಮೇ 2022 - 0.049199 ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್. ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ DJF / SVC ವಿನಿಮಯ ದರ 22.05.2022. ಕನಿಷ್ಠ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಿಂದ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ವಿನಿಮಯ ದರ 20.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು.

   ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Fr. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯ: ಜಿಬೂಟಿ. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ DJF. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಾಣ್ಯ: centime.

ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ರಾಜ್ಯ: ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ SVC. ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಕೋಲನ್ ನಾಣ್ಯ: ನೂರನೆ ಒಂದು ಭಾಗ.