ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 22/05/2022 22:54

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್

ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ = 3.43 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ 3.43 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂದು ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ದರವು ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಅನ್ನು 3.35 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಅನ್ನು 3.19 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಅನ್ನು 3.28 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 2.33% - ವಾರಕ್ಕೆ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು 7.56% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 0.65% ವರ್ಷಕ್ಕೆ - ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ (KZT) ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ (IQD) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್

ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ (KZT) ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ (IQD)
1 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ 3.43 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್
5 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ 17.14 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್
10 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ 34.28 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್
25 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ 85.70 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್
50 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ 171.41 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್
100 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ 342.81 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್
250 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ 857.03 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್
500 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ 1 714.05 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಈಗ ನೀಡುತ್ತದೆ 34.28 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 10 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ. ನೀವು 25 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇರಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 85.70 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್. 171.41 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 50 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . 100 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, 342.81 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 857.03 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 250 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . 500 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 1 714.05 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್.

   ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಇಂದು 22 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
23.05.2022 3.189765 -0.024519 ↓
22.05.2022 3.214284 -0.181888 ↓
21.05.2022 3.396172 0.006785 ↑
20.05.2022 3.389387 0.052341 ↑
19.05.2022 3.337046 0.017184 ↑

1 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಈಗ 23 ಮೇ 2022 - 3.189765 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್. 22 ಮೇ 2022, 1 ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ = 3.214284 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್. ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ 21 ಮೇ 2022 - 3.396172 ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್. ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ KZT / IQD ವಿನಿಮಯ ದರ 21.05.2022. ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ನಿಂದ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ದರ ನಲ್ಲಿ 23.05.2022.

   ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಗೆ ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಮತ್ತು ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: 〒. ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯ: ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ KZT. ಕಝಾಕಸ್ತಾನಿ ಟೆಂಗೆ ನಾಣ್ಯ: tiyn.

ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ع.د. ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ರಾಜ್ಯ: ಇರಾಕ್. ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ IQD. ಇರಾಕಿನ ದಿನಾರ್ ನಾಣ್ಯ: ಚಿಕ್ಕವ.