ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 26/05/2022 14:22

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ನಲ್ಲಿ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ = 62.87 ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 62.87 ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ಆಗಿದೆ. 1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 0 ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ದರವು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ

ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 60.59 ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 62.60 ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 59.82 ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. 0.25% ವಾರಕ್ಕೆ - ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು 9.66% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ (KYD) ಗೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ (PHP) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ (KYD) ಗೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ (PHP)
1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 62.87 ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ
5 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 314.34 ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ
10 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 628.68 ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ
25 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 1 571.70 ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ
50 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 3 143.39 ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ
100 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 6 286.78 ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ
250 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 15 716.96 ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ
500 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 31 433.92 ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ

10 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ನೀವು 628.68 ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . 1 571.70 ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ಗಾಗಿ ನೀವು 25 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . 50 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 3 143.39 ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . 6 286.78 ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ಗೆ ನೀವು 100 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . ಇಂದು, 15 716.96 ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ಅನ್ನು 250 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್. 31 433.92 ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ಗಾಗಿ ನೀವು 500 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. .

   ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ಇಂದು 26 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
26.05.2022 62.867833 0.104653 ↑
25.05.2022 62.76318 -0.04735 ↓
24.05.2022 62.81053 0.130055 ↑
23.05.2022 62.680475 0.043638 ↑
22.05.2022 62.636838 -

ಇಂದು 26 ಮೇ 2022, 1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ = 62.867833 ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ನಲ್ಲಿ 25 ಮೇ 2022 ಗೆ 62.76318 ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ನಲ್ಲಿ 24 ಮೇ 2022 ಗೆ 62.81053 ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ. 23 ಮೇ 2022, 1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ = 62.680475 ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ KYD / PHP ದರ 22.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು.

   ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ರಾಜ್ಯ: ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ KYD. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₱. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ರಾಜ್ಯ: ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ PHP. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪೆಸೊ ನಾಣ್ಯ: ನೂರನೆ ಒಂದು ಭಾಗ.