ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 21/05/2022 08:02

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ನಲ್ಲಿ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ = 5.25 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಈಗ 5.25 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇಂದು ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಗೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ದರವು ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ

ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 4.88 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 4.39 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 4.39 0 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಗೆ ವಾರದ ಬದಲಾವಣೆ -4.63% ಆಗಿದೆ. -2.16% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು 19.63% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ (KYD) ಗೆ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ (PLN) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ (KYD) ಗೆ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ (PLN)
1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 5.25 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ
5 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 26.27 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ
10 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 52.55 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ
25 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 131.37 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ
50 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 262.75 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ
100 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 525.50 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ
250 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 1 313.75 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ
500 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 2 627.50 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ

52.55 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಗಾಗಿ ನೀವು 10 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . ನೀವು 25 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪೋಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 131.37 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ. ಇಂದು, 262.75 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಅನ್ನು 50 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್. ನೀವು 525.50 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪೋಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 100 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್. ಇಂದು 250 KYD = 1 313.75 PLN. ನೀವು 500 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪೋಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 2 627.50 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ.

   ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಇಂದು 21 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
21.05.2022 5.259578 -0.012456 ↓
20.05.2022 5.272034 -0.078428 ↓
19.05.2022 5.350462 -0.068103 ↓
18.05.2022 5.418565 -0.052805 ↓
17.05.2022 5.47137 -0.195571 ↓

21 ಮೇ 2022, 1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ = 5.259578 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ 20 ಮೇ 2022 - 5.272034 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ. 19 ಮೇ 2022, 1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ = 5.350462 ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ. ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ KYD / PLN ವಿನಿಮಯ ದರ 17.05.2022. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ನಿಂದ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ದರ ನಲ್ಲಿ 21.05.2022.

   ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ರಾಜ್ಯ: ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ KYD. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: zł. ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ರಾಜ್ಯ: ಪೋಲೆಂಡ್. ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ PLN. ಪೋಲಿಷ್ ಝ್ಲಾಟಿ ನಾಣ್ಯ: grosh.