ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 27/05/2022 12:37

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ = 300.15 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಈಗ 300.15 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 0 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ದರವು ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 300.01 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 301.05 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 299.27 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು 0.05% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 0.06% ವರ್ಷಕ್ಕೆ - ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ (KYD) ಗೆ ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ (YER) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ (KYD) ಗೆ ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ (YER)
1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 300.15 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್
5 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 1 500.74 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್
10 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 3 001.47 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್
25 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 7 503.68 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್
50 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 15 007.37 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್
100 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 30 014.73 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್
250 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 75 036.83 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್
500 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ 150 073.66 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಇಂದು ನೀಡುತ್ತದೆ 3 001.47 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 10 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್. ಇಂದು, 25 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 7 503.68 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್. ನೀವು 15 007.37 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಯೆಮೆನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 50 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್. ಇಂದು, 100 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 30 014.73 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್. 250 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 75 036.83 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . ನೀವು 150 073.66 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಯೆಮೆನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 500 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್.

   ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಇಂದು 27 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
27.05.2022 300.147329 -0.12043 ↓
26.05.2022 300.26776 0.13051 ↑
25.05.2022 300.13725 0.025916 ↑
24.05.2022 300.111334 0.022529 ↑
23.05.2022 300.088806 0.078253 ↑

ಇಂದು 27 ಮೇ 2022, 1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ = 300.147329 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್. 26 ಮೇ 2022, 1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 300.26776 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್. 25 ಮೇ 2022, 1 ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ = 300.13725 ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ನಿಂದ ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ದರ 26.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ KYD / YER ದರ 23.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು.

   ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ರಾಜ್ಯ: ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ KYD. ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ﷼. ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ರಾಜ್ಯ: ಯೆಮೆನ್. ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ YER. ಯೆಮೆನಿ ರಿಯಾಲ್ ನಾಣ್ಯ: ಚಿಕ್ಕವ.