ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 25/05/2022 11:37

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ

ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ನಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
10 000 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ = 7.19 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ

ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಅನ್ನು ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಈಗ 0.000719 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ದರ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಏರುತ್ತದೆ. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ದರವು ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಅನ್ನು 0.000802 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಅನ್ನು 0.000826 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಅನ್ನು 0.000828 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ವಾರದ ಬದಲಾವಣೆ -1.5% ಆಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -10.4% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. -18.05% - ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ (COP) ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ (GEL) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ

ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ (COP) ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ (GEL)
10 000 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ 7.19 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
50 000 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ 35.94 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
100 000 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ 71.87 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
250 000 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ 179.68 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
500 000 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ 359.36 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
1 000 000 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ 718.72 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
2 500 000 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ 1 796.80 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ
5 000 000 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ 3 593.60 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ

10 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, 0.007187 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 25 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 0.017968 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ. ನೀವು 50 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 0.035936 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ. ನೀವು 100 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 0.071872 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ. ನೀವು 0.18 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 250 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ. ನೀವು 0.36 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 500 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ.

   ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಇಂದು 25 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
25.05.2022 0.000719 -7.02 * 10-6
24.05.2022 0.000726 9.42 * 10-6
23.05.2022 0.000716 1.44 * 10-6
22.05.2022 0.000715 -
21.05.2022 0.000715 -1.41 * 10-6

25 ಮೇ 2022, 1 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ = 0.000719 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ 24 ಮೇ 2022 - 0.000726 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ. 23 ಮೇ 2022, 1 ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ = 0.000716 ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ನಿಂದ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ನಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ದರ 24.05.2022. ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ COP / GEL ದರ 22.05.2022.

   ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ರಾಜ್ಯ: ಕೊಲಂಬಿಯಾ. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ COP. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪೆಸೊ ನಾಣ್ಯ: ನೂರನೆ ಒಂದು ಭಾಗ.

ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ლ. ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ರಾಜ್ಯ: ಜಾರ್ಜಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಒಸ್ಸೆಶಿಯ. ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ GEL. ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಲಾರಿ ನಾಣ್ಯ: Tetri.