ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 06/07/2022 03:41

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್

ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 000 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ = 1.99 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್

ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಕ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿನಿಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ವಿನಿಮಯ ದರದ ಮಾಹಿತಿಯು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ 0 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ನಿನ್ನೆ ರಿಂದ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಇಂದು ವೆಚ್ಚ 0.001994 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್

ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಅನ್ನು 0.001983 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಅನ್ನು 0.002279 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಅನ್ನು 0.00263 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಾರದಲ್ಲಿ, ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -0.48% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು -0.34%. -4.92% ವರ್ಷಕ್ಕೆ - ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ (MGA) ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ (SBD) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್

ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ (MGA) ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ (SBD)
1 000 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ 1.99 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್
5 000 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ 9.97 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್
10 000 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ 19.94 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್
25 000 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ 49.85 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್
50 000 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ 99.70 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್
100 000 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ 199.41 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್
250 000 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ 498.52 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್
500 000 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ 997.05 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್

ಇಂದು, 10 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಅನ್ನು 0.019941 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್. ನೀವು 25 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ನಲ್ಲಿ ನೀವು 0.049852 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್. 0.099705 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಗೆ ನೀವು 50 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . ಇಂದು, 100 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಅನ್ನು 0.20 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್. 250 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.50 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. 500 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗಾಗಿ ನೀವು 1 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. .

   ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಇಂದು 06 ಜುಲೈ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
06.07.2022 0.001994 2.56 * 10-6
05.07.2022 0.001992 -6.69 * 10-6
04.07.2022 0.001998 -3.54 * 10-6
03.07.2022 0.002002 -
02.07.2022 0.002002 1.33 * 10-6

ಇಂದು 6 ಜುಲೈ 2022, 1 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.001994 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್. 5 ಜುಲೈ 2022, 1 ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ = 0.001992 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್. ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಜುಲೈ 2022 ಗೆ 0.001998 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್. ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ MGA / SBD ವಿನಿಮಯ ದರ 03.07.2022. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ನಿಂದ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ದರ 05.07.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು.

   ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಗೆ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ಮತ್ತು ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ರಾಜ್ಯ: ಮಡಗಾಸ್ಕರ್. ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ MGA. ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯಾರಿ ನಾಣ್ಯ: iraimbilanja.

ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ರಾಜ್ಯ: ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ SBD. ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಡಾಲರ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.