ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 24/05/2022 17:40

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ

ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
10 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ = 3.55 ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ

ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಗೆ ಏರಿತು. 1 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ 0.36 ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ದರವು ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 0.36 ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 0.35 ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 0.45 ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಗೆ ವಾರದ ಬದಲಾವಣೆ -1.79% ಆಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು -1.35% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ (MUR) ಗೆ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ (MVR) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ

ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ (MUR) ಗೆ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ (MVR)
10 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ 3.55 ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ
50 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ 17.77 ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ
100 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ 35.54 ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ
250 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ 88.84 ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ
500 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ 177.69 ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ
1 000 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ 355.37 ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ
2 500 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ 888.44 ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ
5 000 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ 1 776.87 ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ

ಇಂದು 3.55 MVR = 10 MUR. ಇಂದು, 25 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 8.88 ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ. ಇಂದು, 50 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 17.77 ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ. 100 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 35.54 ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ. ನೀವು 250 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 88.84 ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ. ಇಂದು, 177.69 ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಅನ್ನು 500 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ.

   ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಇಂದು 24 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
24.05.2022 0.355374 -0.00318 ↓
23.05.2022 0.358554 0.000665 ↑
22.05.2022 0.357889 -
21.05.2022 0.357889 0.00129 ↑
20.05.2022 0.356599 -0.00044 ↓

ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ನಲ್ಲಿ 24 ಮೇ 2022 ಗೆ 0.355374 ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ. ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ 23 ಮೇ 2022 - 0.358554 ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ. 22 ಮೇ 2022, 1 ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ = 0.357889 ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ. ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನಿಂದ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ದರ 23.05.2022. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನಿಂದ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ದರ 24.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು.

   ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₨. ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ: ಮಾರಿಷಸ್. ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ MUR. ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ރ.. ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ರಾಜ್ಯ: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್. ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ MVR. ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ನಾಣ್ಯ: laari.