ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 28/05/2022 10:34

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್

ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ = 22.97 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್

ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 1 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಈಗ 22.97 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಆಗಿದೆ. 1 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ 0 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ನೀವು ಈಗ 22.97 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 18.78 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 19.70 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 22.41 0 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. 1.66% - ವಾರಕ್ಕೆ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. 1.54% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. 2.5% - ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ (TWD) ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ (CRC) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್

ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ (TWD) ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ (CRC)
1 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ 22.97 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್
5 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ 114.87 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್
10 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ 229.73 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್
25 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ 574.33 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್
50 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ 1 148.65 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್
100 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ 2 297.31 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್
250 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ 5 743.27 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್
500 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ 11 486.53 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್

ಇಂದು, 10 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು 229.73 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್. 25 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 574.33 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . ನೀವು 1 148.65 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೋಸ್ಟ ರಿಕಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 50 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್. ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಈಗ ನೀಡುತ್ತದೆ 2 297.31 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 100 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್. 250 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ನೀವು 5 743.27 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಈಗ ನೀಡುತ್ತದೆ 11 486.53 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 500 ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್.

   ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಇಂದು 28 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
28.05.2022 22.973064 0.072029 ↑
27.05.2022 22.901035 0.177434 ↑
26.05.2022 22.723602 0.019993 ↑
25.05.2022 22.703609 0.00414 ↑
24.05.2022 22.699469 0.071224 ↑

ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಈಗ 22.973064 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 28 ಮೇ 2022 ನಲ್ಲಿ. ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನಲ್ಲಿ 27 ಮೇ 2022 ಗೆ 22.901035 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್. ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನಲ್ಲಿ 26 ಮೇ 2022 ಗೆ 22.723602 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್. ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ 25 ಮೇ 2022 - 22.703609 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ TWD / CRC ದರ 24.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು.

   ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: $. ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ರಾಜ್ಯ: ತೈವಾನ್. ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ TWD. ತೈವಾನ್ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ₡. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ರಾಜ್ಯ: ಕೋಸ್ಟ ರಿಕಾ. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ CRC. ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ ಕೊಲೊನ್ ನಾಣ್ಯ: centimo.