ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 25/05/2022 11:18

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್

ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
1 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ = 1.48 ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ಗಳಿಂದ ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ನಿಂದ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ದರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. 1 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಈಗ 1.48 ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. 1 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ 0 ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ದರವು ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಅನ್ನು 1.41 ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಅನ್ನು 2.05 ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಅನ್ನು 1.38 0 ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 2.39% - ವಾರಕ್ಕೆ ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. 4.76% - ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 7.21%.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ (TJS) ಗೆ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ (EGP) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್

ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ (TJS) ಗೆ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ (EGP)
1 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ 1.48 ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್
5 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ 7.40 ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್
10 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ 14.80 ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್
25 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ 36.99 ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್
50 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ 73.98 ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್
100 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ 147.96 ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್
250 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ 369.91 ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್
500 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ 739.82 ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್

ಇಂದು 10 TJS = 14.80 EGP. ಇಂದು, 36.99 ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು 25 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ. ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಇಂದು ನೀಡುತ್ತದೆ 73.98 ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 50 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ. ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಇಂದು ನೀಡುತ್ತದೆ 147.96 ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 100 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ. ಇಂದು, 369.91 ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು 250 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ. ಇಂದು, ನೀವು 500 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಅನ್ನು 739.82 ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್.

   ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಇಂದು 25 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
25.05.2022 1.565258 0.067 ↑
24.05.2022 1.498258 0.118157 ↑
23.05.2022 1.380101 -0.01392 ↓
22.05.2022 1.394021 -0.077936 ↓
21.05.2022 1.471957 0.002582 ↑

ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ 25 ಮೇ 2022 ಗೆ 1.565258 ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್. ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ 24 ಮೇ 2022 ಗೆ 1.498258 ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್. 23 ಮೇ 2022, 1 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ = 1.380101 ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್. 22 ಮೇ 2022, 1 ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 1.394021 ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್. ಕನಿಷ್ಠ ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ನಿಂದ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ವಿನಿಮಯ ದರ 23.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು.

   ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಗೆ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: ЅМ. ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ರಾಜ್ಯ: ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್. ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ TJS. ತಜಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಮೋನಿ ನಾಣ್ಯ: ದಿರಾಮ್.

ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: £ (₤), ج.م. ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ರಾಜ್ಯ: ಈಜಿಪ್ಟ್. ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ EGP. ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ನಾಣ್ಯ: piastre.