ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ

ಯೆನ್ ಗೆ ಲಟ್ವಿಯನ್ lat ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಯೆನ್ ಗೆ ಲಟ್ವಿಯನ್ lat ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ 1992 ತನಕ 2022. ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಚಾರ್ಟ್ ಯೆನ್ ಗೆ ಲಟ್ವಿಯನ್ lat.

ರಾಜ್ಯ: ಜಪಾನ್

ಐಎಸ್ಒ ಕೋಡ್: JPY

ನಾಣ್ಯ: ಸೇನ್

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಯೆನ್ ಗೆ ಲಟ್ವಿಯನ್ lat ಯೆನ್ ಗೆ ಲಟ್ವಿಯನ್ lat ವಿನಿಮಯ ದರ ಯೆನ್ ಗೆ ಲಟ್ವಿಯನ್ lat ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ
ದಿನಾಂಕ ದರ
2017 0.005748
2016 0.005347
2015 0.004929
2014 0.004912
2013 0.005907
2012 0.007013
2011 0.006389
2010 0.005458
2009 0.005835
2008 0.004432
2007 0.004474
2006 0.004995
2005 0.005016
2004 0.004936
2003 0.004943
2002 0.004810
2001 0.005334
2000 0.005792
1999 0.005314
1998 0.004559
1997 0.004721
1996 0.005096
1995 0.005531
1994 0.005446
1993 0.806638